Header image

Acquisitie voor Nieuw Prinsenland in volle gang

22 mei 2012
Knooppunt voor de groene economie. Dat wordt het nieuwe bedrijventerrein Nieuw Prinsenland naast de suikerfabriek in Dinteloord. Inmiddels is de acquisitie van ondernemingen voor het terrein in volle gang. Dinsdag 12 juni is er een informatiebijeenkomst en rondleiding voor vertegenwoordigers van bedrijven die interesse hebben voor eventuele vestiging.
 
Suiker Unie heeft de acquisitie van bedrijven voor het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland uitbesteed aan REWIN West-Brabant. Deze ontwikkelingsmaatschappij versterkt de regionale economie, onder meer door binnen- en buitenlandse bedrijven in Zuidwest-Nederland te laten investeren. Bijvoorbeeld in projecten als Nieuw Prinsenland. “Dat lift mee op alle activiteiten die we al 25 jaar met succes ontplooien”, vertelt acquisiteur Guido van Liefland. “We zoeken voortdurend bedrijven die mogelijk naar de regio te bewegen zijn. Met een kleine twintig partijen zijn we concreet in gesprek.” Zie ook www.nieuwprinsenland.nl [ook voor inschrijven voor 12 juni] en www.rewin.nl
 
Nieuw Prinsenland is een gezamenlijk initiatief van Suiker Unie en de Tuinbouw Ontwikkeling Maatschappij (TOM). Naast de suikerfabriek in Dinteloord verrijst een glastuinbouwgebied van 310 hectare en een bedrijventerrein van 70 hectare. Nieuw Prinsenland is een voortrekker in duurzame productie en winstgevende symbiose en samenwerking tussen bedrijven. En in de biobased economy, waarin (resterende) biomassa als grondstof dient voor allerlei (non-food) producten. Nieuw Prinsenland past dan ook naadloos in de ambitie van Cosun om voorloper te zijn in duurzaam ondernemen.