Header image

Cosun boekt stabiel nettoresultaat

2 februari 2012
Alle bedrijfsactiviteiten van Royal Cosun tonen over 2011 een hoger resultaat, wat nagenoeg geheel is doorgegeven aan de leden van de coöperatie in de vorm van een stijging van de bietenprijs. Cosun betaalt een prijs van € 55,69 per ton geleverde bieten in campagne 2011/12 (2010/11: € 43,00). Het nettoresultaat van Cosun komt naar verwachting uit op € 115 miljoen (2010: € 109 miljoen), inclusief eenmalige baten uit de verkoop van bedrijfsonderdelen.


Resultaten 2011
De geconsolideerde omzet zal met € 1.776 miljoen iets hoger uitkomen dan in 2010. Het bedrijfsresultaat van Cosun bedraagt € 136 miljoen. Door de hogere bietenprijs is dat lager dan in 2010 (€ 157 miljoen), ondanks de winstverbetering van de bedrijfsactiviteiten. Door lagere financiële lasten en een lagere belastingdruk vertoont het nettoresultaat per saldo echter een lichte stijging.
 
Suiker Unie (suiker) realiseerde een uitstekend resultaat. De hoge wereldmarktprijzen voor suiker en schaarste in de Europese markt leidden tot hogere verkoopprijzen en groei in afzet.
 
Aviko (aardappelproducten, veevoer en zetmeel) heeft een volatiel jaar achter de rug vanwege grote schommelingen in de aardappelprijzen. Per saldo heeft het positief uitgepakt voor zowel de fritesbedrijven als de granulaat & vlokkenactiviteit. De activiteiten in veevoeding en zetmeel profiteerden van de hoge prijzen voor veevoer en krapte op de zetmeelmarkt.
 
Sensus (inuline) laat opnieuw een goed resultaat zien. De omzet en marges zijn gegroeid terwijl de kosten wat lager uitkwamen.
 
SVZ (fruit- en groentepurees & -concentraten) heeft zich in 2011 hersteld en schreef het resultaat weer met zwarte cijfers. Het assortiment is herschikt, de reorganisatie nagenoeg afgerond. SVZ richt zich nu op verbetering van het resultaat en groei.
 
Portefeuille
In 2011 heeft Cosun twee activiteiten verkocht. De alcoholactiviteiten van Nedalco zijn in het voorjaar verkocht aan Cargill; C-5 Yeast Company is later verkocht aan DSM. In de zomer is Unifine Food & Bake Ingredients verkocht aan het Amerikaanse Dawn Foods. Hiermee geeft Cosun invulling aan de ambitie om zich te concentreren op het verwerken van plantaardige grondstoffen en daarin verder te groeien.
 
Bietenprijs 2011
De bietenprijs van € 55,69 per ton is van toepassing voor quotumbieten, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. De bietenprijs is opgebouwd uit een minimum EU-prijs, de ledentoeslag en suikergehalte- en overige verrekeningen. Voor surplusbieten geldt een prijs van € 28,93 (2010/11: € 28,25). De suikeropbrengst per hectare bedraagt
13,6 ton (12,6 ton in 2010/11) en brengt de gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler op € 4.038 (in 2010/11 was dat € 3.092).
 
Suiker Unie kijkt terug op een prima bietencampagne. De oogstomstandigheden waren aanmerkelijk beter dan in de voorgaande campagne. De campagne in Nederland duurde uiteindelijk 130 dagen en werd afgerond op 10 januari. De twee fabrieken  in Nederland draaiden uitstekend.
 
Onderstaand overzicht geeft de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2011 in vergelijking met die over 2010 (tussen haakjes):
 
Bieten verwerkt (in ton)              5.845.000            (5.272.000)   
Suikergehalte bieten (in %)                17,0                      (16,8)   
Winbaarheid (index)                             91,7                      (91,1)   
Totale suikerproductie (in ton)    999.000               (869.000)   
 
In de loop van maart publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2011 via de website www.cosun-jaarverslag.nl