Header image

Samenwerken aan terugwinnen mineralen

20 september 2012
BioNPK heet het project van het Dutch Biorefinery Cluster dat technologische concepten ontwikkelt om mineralen te winnen uit reststromen van de agro-food industrie. En dan met name de mineralen stikstof (N), kalium (K) en fosfaat (P).
 
 
Projectleider van BioNPK is Dirk Vermeulen, in het dagelijks leven programmamanager bij Cosun Food Technology Centre. Voor Suiker Unie werkt hij onder meer aan het herwinnen van mineralen uit suikerbieten: “Onze biomassavergisters zetten reststromen uit de suikerproductie om in biogas en digestaat. Dat laatste kunnen we scheiden in een droge en een natte fractie. Uit die natte fractie zijn de mineralen N, K en P het beste te isoleren. Ze zijn geschikt als meststof in de landbouw. Het zou fantastisch zijn als we alles wat we van de akkers halen daar weer zouden terugbrengen.” De vraag is hoe je die mineralen technisch en financieel haalbaar eruit kunt halen. Met proeven wil BioNPK daar achter komen. Daar zijn meerdere bedrijven bij betrokken, zoals Avebe (aardappelzetmeel), Bioclear (biologische oplossingen) en Bumaga (het kenniscentrum voor papier en karton).
 
Dirk Vermeulen kijkt uit naar de eerste resultaten. Maar nu al betekent de samenwerking met de akkerbouwsector voor hem een extra dimensie in zijn werk: “Procestechnologen zoals ik denken normaal gesproken vanuit de techniek. Nu word ik echter gedwongen om vanuit het gebruik te kijken. Naar de toepassingen van het product en naar de marketing, hoe we de nieuwe meststoffen aan de man moeten brengen.”