Header image

Start bieten- en cichoreicampagnes

20 september 2012
De beide suikerfabrieken van Suiker Unie in Nederland zijn op maandag 17 september van start gegaan met het verwerken van bieten tot kristalsuiker. Op basis van de prognoses zal de campagne duren tot na half januari 2013.
 
 De aanvoer van bieten bij de fabrieken is goed op gang gekomen. De kwaliteit van de grondstof voor de suikerfabrieken wordt mede bepaald door de wijze van oogsten. Suiker Unie investeert daarom in kennis en kundigheid, onder andere door het organiseren van instructiebijeenkomsten. Onder het motto ‘Hele biet, geen groen’ wordt loonwerkers en telers die zelf hun bieten oogsten, getoond hoe men optimaal kan rooien.
 
Sensus start op maandag 24 september met de cichoreicampagne die naar verwachting voor het einde van het jaar wordt afgerond.