Header image

Suiker Unie en BMF ondertekenen overeenkomst

20 september 2012
Op vrijdag 14 september ondertekenden Nol Verdaasdonk namens de Brabantse Milieufederatie en Albert Markusse namens Suiker Unie een CO2 reductie samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst komt voort uit het project ‘De CO2 ambitie’ van de natuur- en milieufederaties. Suiker Unie gaat een besparing van 7 Kilo ton realiseren vóór 2015. In het project werken bedrijven in tien provincies samen met de natuur- en milieufederaties om een CO2 reductie te behalen.
 
 “Suiker Unie laat zien maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel te hebben staan”, aldus Nol Verdaasdonk. De Brabantse Milieufederatie is verheugd dat met de ondertekening de ambitie nu is bekrachtigd. De partners zijn met elkaar in gesprek om te bekijken of er nog andere maatregelen mogelijk zijn om milieuwinst te behalen. Denk aan verdere energiebesparing en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid door het sluiten van mineraalkringlopen en het terugbrengen van organische stof.