Header image

Suiker Unie op weg naar duurzamer vervoer

29 mei 2012
Dinsdagmiddag 29 mei is het eerste Suiker Unie groen gas pompstation geopend op de locatie in Dinteloord. Suiker Unie heeft de Lean & Green Award behaald. Deze Award wordt uitgereikt aan bedrijven die de doelstelling hebben om de CO2-uitstoot in vijf jaar met minimaal 20% te reduceren. Het plan van aanpak van Suiker Unie met betrekking tot de bulksuikertransporten moet resulteren in een reductie van 30% in 2014.
 
Suiker Unie heeft samen met Ballast Nedam onderzocht hoe dit doel behaald zou kunnen worden. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een advies getiteld “Transitie naar schoner en duurzamer vervoer”. Eén van de maatregelen uit dit advies om een schoner en duurzamer vervoer te bereiken is de inzet van vrachtwagens die  LNG (Liquefied Natural Gas) of CNG (Compressed Natural Gas) als brandstof gebruiken. Deze vrachtwagens rijden op een mengsel van groen gas, dat is geproduceerd uit plantaardige restmaterialen, en diesel. Sinds de officiële opening van de biomassavergister in Dinteloord door Z.K.H. de Prins van Oranje in november 2011 is de eigen groen gas productie van Suiker Unie operationeel.
 
Om de voortgang van dit project te markeren is de eerste groen gas pompinstallatie van Suiker Unie officieel in gebruik genomen. Voorafgaand hieraan zijn enkele presentaties verzorgd om de achtergronden, aanpak en doelstellingen voor de verdere verduurzaming van het transport door Suiker Unie nader toe te lichten.