Header image

Water uit bieten voor kassen Nieuw Prinsenland

11 december 2012
Op het terrein van Suiker Unie in Dinteloord wordt een waterfabriek gebouwd. Gezuiverd proceswater van de suikerfabriek wordt omgezet in gietwater voor de glastuinbouw in Nieuw Prinsenland. Medio april 2013 is de fabriek operationeel.
 
De glastuinbouwbedrijven kunnen circa 85% van hun waterbehoefte afdekken met regenwater. De resterende 15% komt van de gietwaterinstallatie. Naar verwachting wordt jaarlijks 270.000 m³ gezuiverd proceswater van de suikerfabriek omgezet naar 200.000 m³ gietwater.Projectmanager bedrijventerrein Nieuw Prinsenland Paul Hagens: “Normaal gesproken gaat het gezuiverde proceswater naar de rivier. In de nieuwe fabriek worden de zouten door middel van membraanfiltratie uit het water verwijderd zodat het optimaal is voor planten in de tuinbouwkassen. Deze zouten blijven in het water dat naar de rivier gaat.” Behalve de waterfabriek komt er een centrale opslag voor gietwater in de vorm van een bassin of opslag in de bodem. Er wordt nog onderzocht welke van de twee op deze locatie het beste past.
 
Het gehele project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM). Het draagt bij aan de ambitie voor duurzame glastuinbouw op Nieuw Prinsenland.
Algemeen directeur Piet Janmaat van de TOM is enthousiast over deze samenwerking: “Suiker Unie levert water uit bieten, dat de TOM kan opslaan voor de tuinders als deze het nodig hebben. Dan hoeft men geen grondwater op te pompen of rivierwater in te nemen.”