Header image

Website voor duurzamer eten

13 april 2012
Wie meer wil weten over hoe duurzaam voedingsmiddelen worden geproduceerd en wat de producenten doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan een kijkje nemen op www.duurzamereten.nl. De website is sinds 12 april live en moet nog groeien in omvang. De ambitie is uit te groeien tot een bron van informatie voor iedereen die belangstelling heeft voor duurzame ontwikkeling in relatie tot hoe ons voedsel wordt geproduceerd. Suiker Unie hoort bij de voorlopers en heeft de website gevuld met informatie over de hele keten van de suikerproductie, vanaf het zaaien van het suikerbietenzaad tot het leveren van suikerproducten aan de klant.
 
De website is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de verschillende schakels in de agrofoodketen en het ministerie van EL&I, verenigd in het Platform Verduurzaming Voedsel. Deelnemende bedrijven laten via de site laten zien wat zij doen om hun producten en processen duurzamer te maken. Deelnemers zijn boeren & tuinders, fabrikanten, supermarkten, cateraars en de horeca.  
Suiker Unie heeft informatie toegevoegd over de thema’s: water en bodem, energie, biodiversiteit, emissies naar de lucht, transport en grondstoffen & reststromen.