Header image

Aviko Rixona gaat gezuiverd water direct lozen

28 maart 2013
Het gezuiverde proceswater van Aviko Rixona in Venray wordt sinds kort niet meer via het gemeentelijke rioleringstelsel geloosd, maar rechtstreeks in de Oostrumsche beek. Hiertoe zijn de waterzuivering en het procesbeheer gemoderniseerd en afspraken gemaakt tussen Aviko en het Waterschap Peel en Maasvallei.
 
Aviko Rixona verwerkt aardappelen tot granulaat en vlokken voor de voedingsmiddelen-industrie. De vestiging Venray onttrekt jaarlijks ongeveer 800.000 m3 grondwater voor het productieproces. Het vervuilde proceswater wordt in diverse stappen gezuiverd en daarna voor een deel opnieuw gebruikt om de aardappelen te wassen. Uit metingen is gebleken dat hetgeen Aviko Rixona op het riool loosde, gemiddeld van hoge kwaliteit was. Reden om te onderzoeken of directe lozing naar het omringend oppervlaktewater een optie zou zijn. Op deze manier komt het water in de eerste plaats beschikbaar voor het gebied rond de fabriek.

Dat is van belang omdat hier in de zomer vaak sprake is van een fors neerslagtekort. Er is dus behoefte aan extra zoet water van goede kwaliteit. Dat water kan aan de Maas worden ontrokken of uit het gezuiverde water van rioolwaterzuiveringen. Maar dus ook het gezuiverde proceswater van een lokaal bedrijf als Aviko Rixona is dan een optie, mits het van goede kwaliteit is.
Voor de Oostrumsche beek, in de directe nabijheid van Aviko Rixona, gelden bijzondere kwaliteitseisen vanwege de natuurwaarden. Met het Waterschap Peel en Maasvallei zijn duidelijke afspraken gemaakt over de lozingseisen en voorwaarden.
 
Een uitgebreid artikel met meer details over de zuivering van het proceswater van Aviko Rixona in Venray is te vinden op www.vakbladh2o.nl