Header image

Duurzaamheid Doorgrond

18 juni 2013

Vrijdag 21 juni is het zover. Stichting Veldleeuwerik organiseert hét congres op het gebied van duurzame landbouw.  Onder het motto ‘Duurzaamheid Doorgrond!’ belooft het een uitdagende en inspirerende dag te worden. Wat kan de bezoeker zoal verwachten? Een klein voorproefje.

Het contact tussen burgers en boeren is afgelopen decennia in de verdrukking geraakt. De boer moppert, de burger zeurt. De consument stelt eisen en de boer voelt zich miskend. Een constructieve dialoog komt zo niet op gang. En moet dat? Ja, zegt Stichting Veldleeuwerik. Kan het beter? Ja, het kan beter. Youth Food Movement (YFM) slaat een brug. Niet om boeren hun wil op te leggen, maar om te bouwen aan de relatie en het gesprek aan te gaan. Steeds meer jonge boeren staan open voor die discussie. Eric Pelleboer, akkerbouwer en Joris Lohman, lid van de Slow Food beweging kruisen de degens verbaal op het congres.

Het congres vindt plaats bij Rabobank Nederland in Utrecht en wordt geopend door Piet Moerland, voorzitter van de raad van bestuur. Onder anderen Hans Huijbers (voorzitter ZLTO), Willem de Jonge (Heineken Nederland), Kees Lever (ministerie van Economische Zaken), Robert Smith (CEO Royal Cosun) en Johan van de Gronden (directeur Wereld Natuur Fonds) presenteren hun visie op het verduurzamen van de voedselproductie.

Kijk voor het volledige programma en de laatste nieuwtjes over het congres op de website van Stichting Veldleeuwerik: www.veldleeuwerik.nl/congres-21-juni-2013

 

Stichting Veldleeuwerik werkt al ruim tien  jaar aan het verduurzamen van de voedselproductie. Meer dan 350 akkerbouwers en ruim 50 bedrijven in de agro & voedingindustrie, waaronder Suiker Unie en Aviko, hebben zich verenigd in Veldleeuwerik om deze samenwerking vorm te geven. Door het uitwisselen van kennis en ervaring kunnen zij samen een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid leveren. Royal Cosun is naast Heineken, ZLTO, Rabobank en Countus, een van de sponsors van dit congres.