Header image

Einde Europese suikerquotering in 2017

27 juni 2013
Het overleg tussen de raad van ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie heeft geresulteerd in een akkoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid  en daarmee ook over de suikermarktordening. De huidige marktordening die tot 2015 loopt, zal met twee jaar verlengd worden tot eind september 2017. Daarna vervalt de suikerquotering evenals de minimum bietenprijs. Het onderscheid tussen quotumsuiker en surplussuiker verdwijnt. Elk land en elke suikeronderneming in de EU kan vanaf dat moment onbeperkt suiker produceren en afzetten. De verwachting is dat de combinatie van grotere Europese productie en ruimere exportmogelijkheden leidt tot meer fluctuaties in de prijs van suiker en van bieten.
 
Het besluit betekent dat bieten die in 2017 geleverd worden, niet meer vallen onder de quotering. De coöperatie heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in vergroting van de fabriekscapaciteit en plannen gemaakt om de capaciteit verder uit te breiden. De komende jaren voorzien wij een beperkte groei van de afzet van suiker, vanaf 2017 is verdere  groei mogelijk. Cosun zoekt de uitbreiding van de teelt bij de bestaande leden en wil met name hen de kans geven om mee te groeien. Hoe dit systeem precies ingevuld gaat worden, ligt nog niet vast. De uitwerking zal plaatsvinden in overleg met de ledenraad van Cosun.