Header image

Groeistrategie werkt door in directie Cosun

5 april 2013
In de concerndirectie van Royal Cosun is capaciteit vrijgemaakt met het oog op de ambitie om meer en sneller te innoveren. Deze keuze gaf aanleiding tot het herschikken van verantwoordelijkheden.
 
De ambitie van Cosun is te groeien door autonome ontwikkeling, innovatie en acquisities die het concern versterken. Daartoe wordt onder andere geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, buiten de scope van de bestaande businessgroepen, maar passend binnen de strategie van het volledig verwaarden van de plantaardige grondstoffen van Cosun.
 
Gert de Raaff, lid van de concerndirectie, richt zich vrijwel volledig op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten (new business), het stimuleren en volgen van innovatie en business development binnen de businessgroepen en het aanbrengen van prioriteiten op Cosun niveau. Daarnaast blijft hij verantwoordelijk voor het bewaken van de concernstrategie en het stimuleren van ontwikkelingen die hieraan bijdragen.
 
Maaike van den Maagdenberg, secretaris van de concerndirectie, heeft zijn verantwoordelijkheden bij het aan- en verkopen van bedrijven en bedrijfsonderdelen overgenomen. Zij heeft ruime acquisitie ervaring en zal in haar nieuwe functie leiding gaan geven aan de afdeling corporate development en het hoofd van de afdeling Juridische Zaken.