Header image

Innovatiesubsidies voor Cosun projecten

23 januari 2013
Het ministerie van Economische Zaken kent in het kader van het zogenaamde Topsectorenbeleid subsidies toe, ter ondersteuning van innovatie door en in het bedrijfsleven. Vier innovatieprojecten waarin Cosun is betrokken, kunnen rekenen op financiële ondersteuning door de rijksoverheid omdat ze als vernieuwend en kansrijk zijn beoordeeld.

Twee projecten zetten in op het ontwikkelen van chemische bouwstenen uit suikerbietenpulp die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt in nylon en bioplastics. Een derde project betreft het ontwikkelen van een chemische bouwsteen, itaconzuur, in de biet zelf. Dit betekent dat er bietenrassen moeten worden ontwikkeld die deze bouwsteen kunnen maken, naast de gebruikelijke sucrose (suiker dus). Itaconzuur kan worden toegepast in bijvoorbeeld allerlei kunststoffen.
Suiker Unie, onderdeel van Cosun, neemt deel in een onderzoeksproject voor productie van biobased isobutanol op basis van suikerbieten. Dit is een biobrandstof met  een hogere energiewaarde dan ethanol en is daarnaast mogelijk een bouwsteen voor onder andere PET flessen, vliegtuigbrandstoffen en rubber.

Naast deze vier projecten is ook ondersteuning toegezegd in het kader van behoud van bodemvruchtbaarheid. Het betref vooral onderzoek naar  de mogelijkheden voor recycling van mineralen en lastig afbreekbare plantonderdelen (zoals die bijvoorbeeld voorkomen in anaeroob digestaat uit vergisters) binnen de agrofood keten.  Dergelijke stoffen kunnen een rol vervullen in het op duurzame wijze op peil houden van de productiviteit van akkerland .

Voorwaarde voor het toekennen van deze projectsubsidies is dat de onderneming er zelf ook fors in investeert. De totale investering in deze projecten bedraagt enkele miljoenen euro. De looptijd is gemiddeld twee jaar.