Header image

Met partners en passie werken aan duurzame landbouw

26 juni 2013
Duurzame productie van voeding start bij de teelt van gewassen. Ruim tien jaar geleden startte een klein groepje enthousiaste akkerbouwers een eigen initiatief, zonder subsidies, premies of andere vormen van beloning. Hun initiatief is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband, Veldleeuwerik, dat erin slaagde eind juni rond 300 belangstellenden bijeen te brengen voor het congres met de mooi dubbelzinnige titel Duurzaamheid Doorgrond.
 
Veldleeuwerik is geboren bij de boer en wordt omarmd door kritische, vaak jonge, consumenten. Eric Pelleboer, een jonge akkerbouwer uit de Flevopolders, vertelde over zijn passie voor zijn vak en de wijze waarop hij verantwoordelijkheid invult in zijn bedrijfsvoering. Hij beschouwt aarde, water en lucht als productiefactoren waarmee je respectvol moet omspringen. Biodiversiteit is geen sluitpost voor hem maar maakt deel uit van een duurzame manier van voedselproductie. Geen praatje voor de bühne maar een diepgewortelde overtuiging dat dit de manier is om ook op de lange termijn als ondernemer te kunnen opereren.  Deze opstelling blijkt een heel eind tegemoet te komen aan wat de Youth Food Movement beoogt. Hun motto is: stem met je vork, eet met je hart.
 
De tussenliggende schakels in de voedingsindustrie en retail moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de weg van de akker naar het bord en glas van de consument eveneens verduurzamen, was de boodschap van de jonge akkerbouwer en de voorvechter van slow food.
 
Stichting Veldleeuwerik werkt al ruim tien jaar aan het verduurzamen van de voedselproductie. Meer dan 350 akkerbouwers en ruim 50 bedrijven in de agro & voedingindustrie, waaronder de Cosun-ondernemingen Suiker Unie en Aviko, hebben zich verenigd in Veldleeuwerik om deze samenwerking vorm te geven. Door het uitwisselen van kennis en ervaring kunnen zij samen een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid leveren.