Header image

Samenwerken aan biobased toekomst

25 juni 2013
De transitie naar een economie die steeds meer stoelt op hernieuwbare grondstoffen is een proces van jaren en al doende leren. Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken samen aan het vormgeven van de biobased economy. Als de krachten worden gebundeld, komen we sneller en verder. Goed voor de werkgelegenheid, het milieu en de kritische consument.

Een aantal Cosun bedrijven is gevestigd in het zuidwesten van Nederland. Dit gebied wordt ook wel aangeduid als de Biobased Delta. Cosun investeert in deze regio in onderzoek & ontwikkeling [Cosun Food Technology Centre], de ontwikkeling van een bedrijventerrein bij de suikerfabriek in Dinteloord en de productie van ingrediënten voor non-food toepassingen die aardolieproducten kunnen vervangen.
 
Met diverse onderwijsinstellingen waaronder Avans Hogeschool, die met het Centre of Expertise Biobased Economy een spilfunctie in dit kennisgebied vervult, wordt samengewerkt om jonge mensen op te leiden voor het werk in de biobased sector en aan toegepast onderzoek op dit terrein. De diverse gemeenten en de provincies Noord Brabant en Zeeland volgen de ontwikkeling met grote belangstelling. Zij dragen bij door projectsubsidies en het aanpassen van de regelgeving om dit soort innovatie te stimuleren.
 
Eind juni 2013 ontving Cosun een delegatie ambtenaren van de provincie Noord Brabant. Het gezelschap werd rondgeleid in Roosendaal waar men kon zien hoe op laboratorium- en pilotschaal wordt gewerkt aan de nieuwste ontwikkelingen in biobased toepassingen van plantaardig materiaal. En op industriële schaal in de speciale proeffabriek aan producten die al op de markt zijn.