Header image

Voorlopige jaarcijfers 2012

14 februari 2013
Strategie Cosun betaalt zich uit. Cosun realiseerde een uitstekend financieel resultaat over 2012. Hier hebben alle bedrijfsactiviteiten aan bijgedragen. Het zijn de vruchten van de strategische keuzes die in de afgelopen jaren zijn gemaakt en consistent ingevuld. Ook hoge suikerprijzen in 2012 hebben aan dit resultaat bijgedragen.

“Cosun streeft naar de hoogste financiële opbrengst per hectare in de EU voor onze leden/bietentelers. In het jaar 2012 zijn we daar als Nederlandse suikersector uitstekend in geslaagd dankzij de hoogste EU suikerproductie per hectare en de vastgestelde bietenprijs. Onze inzet is om dit ook in de toekomst te realiseren. Daarbij tekenen we wel aan dat de grotere schommelingen in de prijzen, vooral die van suiker, direct effect hebben op het resultaat van Cosun,” licht de voorzitter van Cosun’s raad van beheer, Jos van Campen, toe.
 
Resultaten 2012
De geconsolideerde omzet zal met € 1,9 miljard circa tien procent hoger uitkomen dan in 2011. Het bedrijfsresultaat van Cosun bedraagt € 193 miljoen, met een goede resultaatbijdrage uit nagenoeg alle activiteiten. Dat is fors hoger dan in 2011 (€ 137 miljoen).
 
Bij Suiker Unie (suiker) namen zowel de omzet als het resultaat fors toe. De suikerprijzen in de EU zijn in 2012 verder gestegen. Ook de prijzen gerealiseerd op de wereldmarkt en voor bijproducten waren op een goed niveau. De fabrieken behaalden hoge productieniveaus, mede dankzij investeringen in efficiency en extra capaciteit. 2012 was ook het eerste jaar waarin in Nederland een diksapcampagne heeft plaatsgevonden en het jaar waarin de tweede biomassavergistinginstallatie (in Vierverlaten) in gebruik is genomen.
 
Aviko (aardappelproducten) heeft een prima jaar achter de rug. De afzet van frites buiten Europa nam fors toe. In de Europese markt steeg de afzet van specialiteiten en werd een beter resultaat behaald in granulaat en vlokken (Rixona).
 
Sensus (inuline) boekte een iets lager resultaat dan in 2011 maar zag de afzet, vooral in Noord Amerika, stijgen. De vraag naar inuline als ingrediënt in babyvoeding en producten voor de bewuste consument stijgt nog steeds.
 
SVZ (fruit- en groentepurees & -concentraten) heeft zich in 2012 verder hersteld. Het operationeel resultaat is gestegen en de volgende stappen zijn gezet om de concurrentiepositie in Europa te verbeteren, waaronder het besluit om de productie in Nederland te beëindigen. Mondi Foods met vestigingen in België en Polen werd overgenomen en geïntegreerd in SVZ. De activiteiten in de VS ontwikkelden zich positief.
 
Duynie (veevoeders en zetmeeltoepassingen) is sinds voorjaar 2012 een zelfstandige groep binnen Cosun. De groep liet een hogere afzet en omzet zien, maar door margedruk een matig resultaat in vergelijking met 2011. De activiteiten passen uitstekend in de Cosun missie om de plantaardige grondstoffen optimaal tot waarde te brengen.
 
Groeistrategie
Cosun wil verder groeien in de kernactiviteiten en ziet mogelijkheden binnen én buiten de bestaande product/marktcombinaties. Zo opent het benutten van plantaardige grondstoffen voor innovatieve toepassingen, ook in non-food, nieuwe perspectieven.
 
Directievoorzitter Robert Smith: “We hebben ervoor gekozen ons te richten op het op duurzame wijze verwerken van plantaardige grondstoffen tot producten en ingrediënten voor voeding, diervoeders, niet-voeding toepassingen en duurzame energie. Deze keuze heeft geresulteerd in de huidige portefeuille met vijf businessgroepen: Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie en SVZ. In elk van deze activiteiten willen wij verder groeien, op eigen kracht en door overnames. Cosun heeft verstand van het begeleiden van de teelt van biomassa (plantaardige grondstoffen), de verwerking ervan in diverse stappen door middel van bioraffinage (per jaar zo’n negen miljoen ton), de inkomende en uitgaande logistiek die hierbij hoort en het ontwikkelen van maatwerk voor afnemers van deze componenten. Dankzij deze kennis, innovatie en onze goede financiële positie zijn we in staat te groeien in een zich verder ontwikkelende markt.”
 
Bietenprijs 2012
De bietenprijs van € 68,80 per ton (2011: € 55,69) is van toepassing voor quotumbieten, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. De bietenprijs is opgebouwd uit een minimum EU-prijs, de ledentoeslag en suikergehalte- en overige verrekeningen. Voor surplusbieten geldt een prijs van € 31,39
(2011: € 28,93).
 
De groei van het gewas was gemiddeld genomen goed. Na een zeer vroege uitzaai was het voorjaar vrij koud en volgde een wat mindere zomerperiode, met name de maanden juli en augustus. In de herfst was de nagroei redelijk normaal tot iets boven normaal. De relatief warme en natte herfst gaf een minder grote stijging van het suikergehalte dan gewoonlijk. De oogst was in vele gevallen moeilijk, door de vele regen. De suikeropbrengst per hectare bedraagt 13,5 ton (de twee na hoogste hectareopbrengst ooit na 2009 en 2011).
Dit brengt de gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler op € 4.871 (in 2011 was dat € 4.044).
 
Onderstaand overzicht geeft de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2012 in vergelijking met die over 2011 (tussen haakjes):
 
Bieten verwerkt (in ton)           5.772.000          (5.845.000)   
Suikergehalte bieten (in %)              17,1                   (17,0)   
Winbaarheid (index)                           91,4                   (91,7)   
Totale suikerproductie (in ton)   969.000             (999.000)   
 
In de loop van maart publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2012 via de website www.cosun-jaarverslag.nl