Header image

Cosun realiseert opnieuw forse energiebesparing

14 augustus 2014
In al onze productieprocessen is veel energie nodig. Eén van de speerpunten van ons duurzaamheidbeleid is om op het gebruik van fossiele energie te besparen. Het gestelde doel van gemiddeld twee procent besparing per ton product per jaar, uitgedrukt in CO2 emissies, is in de afgelopen periode ruimschoots behaald. Het is onze ambitie om dit in de komende jaren door te zetten.

Door deze energiebesparingen is de CO2 emissie in de periode 2009 – 2013 gedaald van bijna 0,3 ton CO2 per ton product naar net iets onder 0,25 ton CO2 per ton product. Deze getallen zijn de optelsom van de directe en indirecte CO2 emissies en hebben betrekking op al onze productievestigingen in binnen- en buitenland.
In het Cosun MVO verslag is meer informatie te vinden over onze inspanningen en de geboekte resultaten op het gebied van energiebesparing. Onze twee grootste activiteiten, Aviko en Suiker Unie, hebben een eigen verslag uitgebracht waarin eveneens aandacht voor hun energiebesparingprogramma’s.

Royal Cosun is een coöperatie. Samenwerking met onze leden, die bieten telen, om op energiegebruik in de suikerketen te besparen ligt voor de hand. De opbrengstverhoging van de afgelopen tien jaar geeft hierbij een aanzienlijke duurzaamheidwinst. Hoe meer suiker van een hectare wordt gehaald, hoe lager het energieverbruik voor de teelt en de oogst.
In alle verslagen is verder ook aandacht voor de sociale aspecten van ondernemen zoals veiligheid in de werkomgeving, contacten met afnemers en omwonenden, en maatschappelijke betrokkenheid. Voor een eerste oriëntatie is een samenvatting van het Cosun MVO verslag 2013 opgenomen, helemaal rechts op www.cosun-jaarverslag.nl.