Header image

De Bosatlas van het voedsel

20 november 2014
Eind november is De Bosatlas van het voedsel uitgekomen, die een veelzijdig beeld schetst van de Nederlandse voedselvoorziening. Zo laat de atlas zien dat de Nederlander dagelijks gemiddeld negen euro aan voedsel besteedt, waarvan drie euro buitenshuis, dat mensen van zeventig jaar en ouder het meeste fruit eten en dat één op de drie vrachtwagens op de Europese wegen voedsel vervoert. Bijna veertig overheden, kennisinstellingen en bedrijven, waaronder Royal Cosun, hebben meegewerkt aan dit overzichtswerk.

Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om voedselproductie. De Bosatlas van het 
voedsel
laat aan de hand van thema’s – van toonaangevende universiteiten op het gebied van landbouw en voeding tot specifieke productie, belangrijke exportproducten en voedselkwaliteit – zien hoe de voedselvoorziening van Nederland in elkaar steekt en wat er allemaal gebeurt voordat voedsel op ons bord belandt, van grond tot mond.
Allerlei kaarten en infographics laten zien dat de wijze waarop ons voedsel wordt geproduceerd voortdurend in beweging is. De gegevens daarvoor komen uit onomstreden bronnen en zijn zorgvuldig getoetst.

De atlas is uitgegeven door Noordhoff Uitgevers in Groningen en verkrijgbaar in de boekhandel.