Header image

Forse ambities in biobased economy

10 juli 2014
Sinds begin 2014 is Royal Cosun lid van het Biobased Industries Consortium (BIC). Dit Europese samenwerkingsverband bestaat uit bedrijven in agrofood, chemie, energie en tal van gerelateerde sectoren. De inzet is om door ketensamenwerking nieuwe processen, producten en toepassingen te ontwikkelen voor plantaardige restanten en daarmee bij te dragen aan de biobased economy.

De publiek private samenwerking van BIC met de Europese Unie geeft een extra impuls aan de ambitie om een doorbraak te bewerkstelligen naar het gebruik van hernieuwbare grondstoffen op basis van agrarische reststromen.

Cosun heeft veel kennis en ervaring met bioraffinageprocessen en het benutten van alle plantaardige grondstoffen. De samenwerking in BIC-verband biedt kansen om mee te doen in ontwikkelingen in de biobased economy. Bijzonder is dat de industrie aan de knoppen zit; het is de bedoeling dat kennis wordt omgezet in concrete processen, innovatieve producten en nieuwe productieketens.
Directeur New Business Gert de Raaff: “De samenwerking tussen de leden van BIC en de Europese Unie plus de financiële middelen die nu beschikbaar komen, zullen ongetwijfeld bijdragen aan de transitie van delfstoffen (olie en gas) naar plantaardige grondstoffen als basis voor de chemische sector. Cosun heeft verstand van de teelt en grootschalige verwerking van plantaardige biomassa. We zijn op zoek naar bedrijven die hun fossiele grondstoffen willen vervangen door biobased grondstoffen. Als we samenwerken, kunnen we nog beter inspelen op de wensen van de verwerkende industrie.”