Header image

Jaarverslag 2013 staat online

16 april 2014
Het financieel jaarverslag van Royal Cosun is gepubliceerd op www.cosun-jaarverslag.nl
Dit verslag wordt alleen digitaal uitgebracht. In de HTML uitvoering kan snel worden genavigeerd naar specifieke onderdelen binnen het verslagdeel en de jaarrekening 2013. De integrale pdf is eronder opgenomen.

Op 13 februari jl. zijn de voorlopige resultaten over 2013 bekend gemaakt. Met de publicatie van het jaarverslag worden de definitieve resultaten gepresenteerd. Er zijn geen significante verschillen tussen de cijfers zoals medio februari naar buiten gebracht en de cijfers in het vastgestelde jaarverslag 2013.