Header image

Nieuwbouw Cosun Food Technology Centre

5 december 2014
Eind november 2014 is de overeenkomst getekend voor de bouw van een nieuw onderzoek- en ontwikkelingspand voor Cosun. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op Nieuw Prinsenland, het bedrijventerrein bij de fabriek van Suiker Unie. Dit betekent dat Cosun Food Technology Centre (CFTC) in de eerste helft van 2016 verhuist van Roosendaal naar Dinteloord. De bouw zal in het voorjaar van 2015 van start gaan en wordt uitgevoerd door Combinatie Hurks - Imtech.

De huidige huisvesting biedt onvoldoende mogelijkheden met het oog op de ambitie van Cosun. De coöperatie wil ook in de toekomst goede resultaten boeken voor haar leden. Dit betekent onder andere het ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen op basis van plantaardige grondstoffen en het optimaliseren van productieprocessen. Op deze terreinen ontwikkelt, bundelt en deelt CFTC essentiële kennis en expertise binnen Cosun. De investering in nieuwbouw voor CFTC is daarmee een investering in de toekomst van Cosun.

In het nieuwe pand zijn werkplekken voorzien voor ongeveer honderd medewerkers, collega’s van andere onderdelen en externe professionals. Daarnaast komen er laboratoria, een proeffabriek om te testen en kleinere hoeveelheden te produceren op verzoek van klanten, en accommodatie om relaties te ontvangen.

De keuze voor vestiging is op Nieuw Prinsenland gevallen vanwege het innovatieve karakter van het bedrijventerrein. Hiermee is een begin gemaakt voor een kennisintensief cluster met het oog op ontwikkelingen in de biobased economy.