Header image

Nieuwe voorzitter Cosun aangetreden

4 juni 2014
Tijdens de jaarvergadering van de coöperatie op 4 juni heeft Jos van Campen de functie van voorzitter van Royal Cosun overgedragen aan zijn opvolger Dirk de Lugt. Van Campen is elf jaar voorzitter van de raad van beheer geweest en was ook daarvoor vele jaren actief als bestuurder binnen de coöperatie.

Zijn opvolger is vorig jaar al gekozen en heeft zich de afgelopen maanden kunnen inwerken. De scheidende voorzitter vielen vele lovende woorden ten deel.  Op zijn beurt sprak hij zijn vertrouwen in de toekomst van de coöperatie uit: “Dit is een goed moment om mijn functie over te dragen.  We hebben de discussies over de hervorming van de Europese suikermarktordening afgesloten en bereiden ons voor op de periode zonder quota. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger de juiste man is om daar leiding aan te geven.”

Adri Bossers, lid van de coöperatie en voormalig kringvoorzitter in het noordwesten van Brabant, was al eerder gekozen als lid van de raad van beheer, in de vacature Van Campen. Ook de huidige voorzitter van de raad van toezicht, Watze van der Zee, is teruggetreden. In zijn plaats is Edwin Michiels, lid van de coöperatie, benoemd. In een volgende vergadering kiest de raad van toezicht uit zijn midden een nieuwe voorzitter.

Dirk de Lugt prees de verdiensten van zijn voorganger tijdens zijn eerste toespraak als voorzitter van Cosun: “Met Jos van Campen als aanvoeder heeft Cosun zich ontwikkeld tot een sterke, gezonde coöperatie. Ik zie volop mogelijkheden voor verdere groei en innovatie om ook in de toekomst succesvol te zijn”. Na de jaarvergadering hebben velen die de afgelopen jaren met Jos van Campen hebben samen gewerkt, de reis naar Ermelo ondernomen om hem en zijn echtgenote de hand drukken.