Header image

Royal Cosun en gemeente schikken in Nedalco-zaak

15 mei 2014
De gemeente Bergen op Zoom en Cosun zijn tot een schikking gekomen in de Nedalco-zaak. Als gevolg hiervan zet de gemeente Bergen op Zoom de juridische procedures stop. Vandaag zou er een rechtszaak dienen bij de rechtbank in Breda in het lopende geschil over de aankoop door de gemeente van het bedrijfsterrein van de voormalige alcoholfabriek Nedalco. In de overeenkomst is opgenomen dat over de inhoud van de schikking geen mededelingen worden gedaan.