Header image

Bietencampagne 2015 van start

22 september 2015
De suikerfabriek in Dinteloord verwerkt de eerste bieten in campagne 2015 op 22 september. De fabriek in Vierverlaten start 25 september met de suikerproductie.

De startdata van de twee Nederlandse fabrieken worden mede bepaald met het oog op optimalisatie van de logistiek van het bieten- en suikertransport. Suiker Unie verwacht de campagne nog voor het einde van het jaar af te ronden. Deze zal aanzienlijk korter duren dan in voorgaande jaren. Het areaal suikerbieten is dit jaar aanmerkelijk kleiner als gevolg van de grote hoeveelheid doorgeschoven suiker uit campagne 2014. In feite is vorig jaar al een deel van het EU-suikerquotum geproduceerd. De totale hoeveelheid te verwerken bieten in campagne 2015 bedraagt ongeveer 4,8 miljoen ton en levert zo’n 800.000 ton kristalsuiker op.