Header image

Cosun Jaarverslag 2014 online

21 april 2015
Het financieel jaarverslag van Royal Cosun is gepubliceerd op www.cosun-jaarverslag.nl.
Dit verslag wordt alleen digitaal uitgebracht. In de webversie kan snel worden genavigeerd naar specifieke onderdelen binnen het verslagdeel en de jaarrekening  2014. Onder Downloads zijn de documenten in pdf-formaat opgenomen.

Op 12 februari jl. zijn de voorlopige resultaten over 2014 bekend gemaakt. Met de publicatie van het jaarverslag worden de definitieve resultaten gepresenteerd. Er zijn geen significante verschillen tussen de cijfers zoals medio februari naar buiten gebracht en de cijfers in het vastgestelde jaarverslag 2014.