Header image

Cosun ontvangt EU subsidie voor project PULP2VALUE

23 juni 2015
Royal Cosun heeft een subsidietoezegging van de Europese Unie ontvangen voor het projectvoorstel PULP2VALUE. De aanvraag hiervoor is, samen met zes andere partners uit diverse landen, gedaan via de Bio-Based Industries Joint Undertaking, een Europees samenwerkings-verband in de biobased economy.

PULP2VALUE wil aantonen dat een integraal en betaalbaar raffinagesysteem voor suikerbietenpulp te realiseren is. In diverse processtappen kunnen hoogwaardige componenten worden gewonnen die hun toepassing vinden in reinigingsmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging, olie- & gas-winning, verf & beits en composieten.
Dit project kan een stimulans geven aan de economische ontwikkeling in gebieden waar suikerbieten worden geteeld doordat er nieuwe dwarsverbanden met andere sectoren mogelijk zijn, zoals de voedingsmiddelensector en de chemische industrie.
 
“We zijn bijzonder ingenomen met deze ondersteuning”, zegt Gert de Raaff, directeur New Business en lid van de concerndirectie van Royal Cosun.
“Dit draagt ertoe bij dat we, samen met onze partners, het project versneld kunnen gaan uitvoeren en zowel de economische als de technische haalbaarheid in de komende jaren kunnen aantonen. De betrokkenheid van de EU helpt om extra investeringen in zowel kennis als installaties te doen en zo de doorlooptijd naar de markt te verkorten. Het succesvol opbouwen van nieuwe biobased waardeketens is hierbij gebaat.”

Zie ook: www.cosunbiobased.com (alleen in het Engels).