Header image

Cosun schenkt terrein aan Brabants Landschap

15 april 2015
Via het voormalige onderdeel Nedalco was Cosun eigenaar van een terrein aan de rand van de gemeente Bergen op Zoom. Sinds tientallen jaren lag het gebied, dat grotendeels uit water bestaat, er onbenut bij. Dit binnenwater met grond eromheen is in totaal ruim 13 ha groot. Cosun heeft besloten de Zanderijen, zoals het gebied wel wordt genoemd, aan het Brabants Landschap te schenken die het beheer op zich neemt.

In de loop der jaren heeft de natuur al bezit genomen van dit terrein dat als het ware ingeklemd ligt tussen de Zoom aan de zuidzijde en de spoorlijn aan de noordkant. Omdat Cosun er geen plannen mee had en het niet bestemd was voor bebouwing, is het idee ontstaan om het te schenken aan het Brabants Landschap. Die gaat het in beheer nemen waarbij de natuurwaarden worden beschermd. De nieuwe beheerder is blij met deze schenking die past in de ambitie om natuurgebieden ecologisch met elkaar te verbinden.
Een klein deel van het terrein wordt in bruikleen gegeven aan Scouting Markiezaatsgroep in Bergen op Zoom die er al geruime tijd actief is. Dit wordt nu officieel gemaakt met een gebruiksovereenkomst tussen het Brabants Landschap en de scoutingvereniging in Bergen op Zoom.

Zaterdagmiddag 25 april 2015 wordt het terrein symbolisch door Cosun overgedragen aan het Brabants Landschap. De gebruiksovereenkomst met scouting wordt dan ook getekend. Er is gekozen om dit op zaterdag te doen zodat de scouts van de partij kunnen zijn bij dit evenement.