Header image

Cosun boekt goed resultaat in 2014

12 februari 2015

Royal Cosun realiseerde een goed resultaat in 2014. Ten opzichte van 2013 is het Suiker Unie resultaat gedaald als gevolg van fors lagere suikerprijzen. Het resultaat van de andere activiteiten is hoger dan in 2013. Cosun verwacht in 2015 een lager resultaat als gevolg van de gedaalde suikerprijzen.
 


Voorlopige resultaten 2014
De omzet is licht gedaald tot € 2,1 miljard (2013: € 2,2 miljard). Het bedrijfsresultaat daalde tot € 110 miljoen (2013: € 172 miljoen). Het nettoresultaat komt uit op € 79 miljoen. In 2013 was dat nog  € 139 miljoen.
 
De twee voorgaande jaren waren topjaren voor Cosun. Ondanks de fors lagere suikerprijzen is 2014 toch een goed jaar geworden. Veel suiker is in 2013 verkocht toen de verkoopprijzen hoger lagen. In de loop van het boekjaar zijn de suikerprijzen naar een zeer laag prijsniveau gedaald. Dit zal in 2015 tot een verdere daling van het resultaat in suiker leiden.
2014 is een historisch goed jaar voor zowel de teelt als de verwerking van bieten. De gemiddelde suikeropbrengst per ha is boven de 15 ton uitgekomen, de Nederlandse suikerfabrieken hebben nog nooit zoveel bieten verwerkt en hebben de hele campagne uitstekend gedraaid.
 
Aviko heeft een goed resultaat gerealiseerd dankzij de verder gegroeide afzet, de betere bezetting van de fabrieken en hogere marges bij lagere grondstofkosten. Daarnaast is het aandeel specialiteiten opnieuw gegroeid. Aviko heeft een meerderheidsbelang genomen in een specialiteitenfabriek in Zuid Duitsland en in een fritesfabriek in China.
Rixona (granulaat en vlokken) heeft goed gepresteerd in 2014. Per saldo heeft de Aviko-groep haar resultaat sterk verbeterd ten opzichte van 2013.
 
Inulineproducent Sensus noteerde een hogere omzet in 2014 en groeit harder dan de markt. Wel drukten hogere grondstofkosten het resultaat.
 
SVZ laat vergelijkbare resultaten zien met die in 2013. De afzet steeg enigszins terwijl de omzet licht daalde. Door verschuivingen in de productmix (relatief meer groenten en minder rood fruit) is de stabiliteit van het resultaat verbeterd. Groentesappen zitten in de lift net als de vraag naar natuurlijke kleurstoffen.
 
De Duynie-groep deed het goed in veevoer ondanks dalende prijzen in 2014. Er was veel aanvoer beschikbaar waardoor de verkoopprijzen onder druk stonden. De integratie van een tweetal acquisities (in 2013 en 2014) is succesvol afgerond. Zetmeelverwerker Novidon had echter een moeilijk jaar door forse concurrentie, vooral door tarwezetmeel.
 
Directievoorzitter Robert Smith: “De toenemende prijsschommelingen, vooral in suiker, hebben we zien aankomen en zullen ons resultaat in 2015 onder druk zetten. Deze ontwikkelingen bevestigen onze strategie om te willen groeien ter versterking van onze rendabele activiteiten, dus ook in suiker. We zetten onze investeringen dan ook onverminderd door.”
 
Ontwikkeling en innovatie
Cosun wil verder groeien, in de bestaande activiteiten en in nieuwe activiteiten waarmee onze plantaardige grondstoffen verder tot waarde kunnen worden gebracht. Een voorbeeld is de productie van groen gas in biomassavergisters bij de drie suikerfabrieken. De activiteiten van Cosun Biobased Products richten zich specifiek op het ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen. Bijvoorbeeld het inulinederivaat CMI voor was- en reinigingsmiddelen, en microvezels uit bietenpulp voor toepassing in bijvoorbeeld verf.
 
Elke businessgroep is echter bezig met nieuwe ontwikkelingen. Ze worden daarbij ondersteund door de professionals van het eigen Cosun expertisecentrum voor onderzoek en ontwikkeling in Roosendaal, CFTC. Mede vanuit de ambitie van Cosun om te groeien, ook door innovatie, is besloten een nieuw innovatiecentrum te bouwen op het terrein van Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland om de expertise op gebied van proces- en productinnovatie verder te versterken. De verwachting is dat de verhuizing nog voor de zomervakantie 2016 kan plaatsvinden.
 
Bietenprijs 2014
De bietenprijs is opgebouwd uit een minimum EU-prijs, de ledentoeslag en suikergehalte- en overige verrekeningen. Voor in campagne 2014 geleverde quotumbieten is een prijs van € 50,18 per ton (2013: € 67,26) vastgesteld, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte.
 
De vroege zaaidatum en gunstige weersomstandigheden hebben bijgedragen aan de hoge gemiddelde suikeropbrengst per ha. Voor het eerst is de grens van 15 ton suiker per ha gepasseerd. Een uitstekende prestatie van de bietentelers. De uitstekend verlopen campagne waarin 6,6 mln ton bieten binnen 135 dagen is verwerkt in de fabrieken Dinteloord en Vierverlaten heeft daar eveneens aan bijgedragen. Ondanks de lagere bietenprijs is hiermee de gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler in 2014 uitgekomen op een goed eindresultaat van € 4.354 (2013: € 4.917).
 
Onderstaand overzicht geeft de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2014 in vergelijking met die over 2013 (tussen haakjes):
 
Bieten verwerkt [in ton] 6.866.000 (5.734.000)
Suikergehalte bieten [in %] 16,7 (16,9)
Winbaarheid [index] 91,2 (91,1)
Totale suikerproductie [in ton] 1.125.000 (948.000)
 
Vanwege de omvangrijke bietenoogst en hoge suikerproductie wordt circa 170.000 ton suiker doorgeschoven waarmee de eerste quotumsuiker van de volgende campagne al is geproduceerd.
 
In de loop van maart publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2014 op de website www.cosun-jaarverslag.nl