Header image

Cosun financiert onderzoek Avans naar bioplastics

22 januari 2016
Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) van Avans Hogeschool in Breda doet onder andere onderzoek naar de productie van bioplastics uit hernieuwbare grondstoffen, zoals suikers. Royal Cosun stelt naar aanleiding van veelbelovende onderzoeksresultaten financiering beschikbaar voor vervolgonderzoek.

Planten kunnen als hernieuwbare grondstof dienen om bioplastics (biopolymeren) te produceren. Bioplastics hebben in vergelijking met de gangbare, uit olie gemaakte, plastics minder nadelige effecten op het klimaat. Docenten Luiz Canalle en Jack van Schijndel van Avans zijn er samen met studenten in geslaagd om op basis van suiker heel efficiënt nieuwe chemische bouwstenen te maken voor de ontwikkeling van hoogwaardige bioplastics.

Furanen
“De klasse bouwstenen waartoe de door ons ontwikkelde nieuwe suikerderivaten behoren, furanen, zijn zeer veelbelovend. Het bekendste voorbeeld, HMF, krijgt internationaal veel aandacht. We hebben een paar furaan bouwstenen gemaakt die stabiel zijn en die bovendien naar het oordeel van experts diverse nieuwe toepassingsmogelijkheden bieden. Dat is echt bijzonder”, stelt Canalle, hoofdonderzoeker biopolymeren binnen Avans.

Investering
Cosun is een van de grootste agrofood ondernemingen in Nederland, met serieuze groeiambities in de biobased economy. Een belangrijke pijler hierin is de ontwikkeling van hoogwaardige materialen op basis van suiker, het belangrijkste product van Cosun-onderdeel Suiker Unie. Innovatiemanager Ad de Laat van Cosun: “De door Avans ontwikkelde technologie past hier naadloos in en is door ons als echt innovatief en kansrijk beoordeeld."

Hogere versnelling
Op donderdag 21 januari bezegelden Avans en Cosun officieel hun samenwerking. Hierbij committeert Cosun zich om Avans de komende jaren in te schakelen bij de verdere ontwikkeling van de processen voor furaanproductie en van daaruit te maken biopolymeren.