Header image

Cosun lager resultaat 2015, beter dan verwacht

11 februari 2016
Royal Cosun realiseerde in 2015 weliswaar een lager resultaat dan in 2014, maar toch nog beter dan verwacht. De daling is vooral toe te schrijven aan de aanzienlijk lagere verkoopprijs van suiker in de EU. Het resultaat van de andere activiteiten is in 2015 verder toegenomen. Dit alles resulteert in een bietenprijs van € 43,01 per ton geleverde bieten.
De lage suikerprijzen zullen doorwerken in het concernresultaat van 2016.


Voorlopige resultaten 2015
De geconsolideerde omzet komt uit op € 2 miljard (2014: € 2,1 miljard). Het bedrijfsresultaat daalde tot € 59 miljoen (2014: € 110 miljoen). Het nettoresultaat komt uit op € 46 miljoen. In 2014 was dat nog € 79 miljoen.
Alle activiteiten hebben, in relatie tot soms moeilijke marktomstandigheden, een goede bijdrage geleverd aan het resultaat.
 
De omzet van Suiker Unie is fors gedaald als gevolg van de historisch lage suikerprijzen binnen de EU. De onderneming heeft dankzij haar goede kostprijs- en marktpositie een beduidend lager maar relatief nog goed resultaat gerealiseerd. De Nederlandse suikerfabrieken hebben de hele campagne uitstekend gedraaid. Ook Anklam (D) heeft een prima campagne gedraaid en bijgedragen aan het resultaat.
 
Aviko heeft het resultaat in 2015 verder weten te verbeteren, mede dankzij een hogere afzet tegen goede verkoopprijzen. De afzet van aardappel- specialiteiten en frites nam toe, ook door meer export naar Azië.
Als gevolg van margedruk in de Chinese markt bleef het resultaat van de granulaat- en vlokkenactiviteit iets achter bij dat van het voorgaande jaar.
 
Sensus liet een wat lager resultaat zien dan in 2014 toen het kon profiteren van eenmalige baten. De afzet van inuline nam toe maar door toenemende concurrentie staan de verkoopprijzen onder druk. De cichoreicampagne 2015 is prima verlopen, de kwaliteit van de geproduceerde inuline bleef tijdens de hele campagne op niveau.

SVZ boekte een nagenoeg gelijk resultaat als in 2014. In Europa werden betere en in Amerika iets minder goede resultaten behaald. De vraag naar vruchtensappen neemt wat af terwijl die naar sap op basis van groenten juist toeneemt.
Eén van de fabrieken in Polen is gesloten en een deel van de productie is ondergebracht bij de nabijgelegen vestiging in Tómaszow.
 
Duynie deed het over de hele linie goed. Met een lager volume werd een betere marge gerealiseerd. De afzet richting biovergisters nam toe en ook de zetmeelactiviteit zat in de lift. De integratie van eerdere acquisities en stroomlijning van de ondersteunende afdelingen heeft opnieuw bijgedragen aan een verdere verlaging van de kosten.
 
Directievoorzitter Robert Smith: “In een jaar als 2015 blijken we met onze vijf activiteiten de volatiliteit in de verschillende markten goed te kunnen opvangen. Daarmee hebben we, zoals bedoeld, een stevige bodem in ons resultaat gelegd. We hebben zo een stabiele basis gecreëerd, voor het concern en voor de bietenprijs na 2017.”
 
Ontwikkeling en innovatie
Cosun wil verder groeien, in de bestaande en in nieuwe activiteiten waarmee onze plantaardige grondstoffen verder tot waarde kunnen worden gebracht. Voorbeelden zijn groengas uit biomassa die niet geschikt is voor voeding, een inulinederivaat voor was- en reinigingsmiddelen en BetaFib®, een microvezel uit bietenpulp.
Mede vanuit de ambitie om te groeien ook door innovatie, is Cosun in 2015 gestart met de bouw van een nieuw innovatiecentrum op het terrein van Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Dat wordt naar verwachting na de zomer van 2016 in gebruik genomen.
 
 
Bietenprijs 2015
De bietenprijs is opgebouwd uit de minimum EU-prijs, de ledentoeslag en suikergehalte- en overige verrekeningen. Voor in campagne 2015 geleverde quotumbieten is een prijs van € 43,01 per ton (2014: € 50,18) vastgesteld, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte.
 
In seizoen 2015 is in Nederland een opbrengst van 13,9 ton suiker per hectare behaald. Dat is minder dan in het topjaar 2014 maar nog steeds goed. In de campagne die in Nederland 99 dagen duurde, is in totaal 790.000 ton suiker geproduceerd. Vanwege de grote suikerproductie in campagne 2014 is circa 190.000 ton suiker doorgeschoven, waarmee de eerste quotumsuiker van de afgelopen campagne al was geproduceerd. Door de lagere bietenprijs is de gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler in 2015 uitgekomen op € 3.301 (2014: € 4.354).

Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer: “Wij zijn tevreden met het resultaat van het afgelopen jaar en het feit dat Cosun, ook bij een historisch lage suikerprijs in de EU, een redelijke bietenprijs aan de leden kan betalen.”
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2015 in vergelijking met die over 2014 (tussen haakjes):
 
Bieten verwerkt [in ton] 4.878.000 (6.866.000)
Suikergehalte bieten [in %] 16,7 (16,7)
Winbaarheid [index] 90,9 (91,2)
Totale suikerproductie [in ton] 790.000 (1.125.000)
 
 
In april publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2015 op de website www.cosun-jaarverslag.nl