Header image

Nieuwe Cosun CFO

25 juli 2016
Per 1 juli jl is Hans Schuil aangetreden als Chief Financial Officer en daarmee tevens als lid van de concerndirectie van Royal Cosun. De functie van CFO was vacant als gevolg van het vertrek van Tine van de Werken per 1 juni 2016.
 
Hans Schuil (47) studeerde bedrijfseconomie (Tilburg University) en was onder meer werkzaam bij Purac voordat hij in 1997 bij Suiker Unie in dienst trad. Hier vervulde Hans diverse functies in de financiële discipline. Sinds 2010 was hij actief als concern controller binnen Cosun.

De rode draad in zijn loopbaan is dat Hans altijd bij productiebedrijven heeft gewerkt. Een bewuste keuze zegt hij: “Als ik de kans krijg, dan maak ik graag even een rondje door een fabriek om te ervaren hoe het daar toegaat. Ik wil graag zien hoe de processen verlopen, wat er wordt gemaakt en een praatje maken met de mensen die er aan het werk zijn. Dat helpt om voor ogen te houden waarover het gaat, dat is dus veel meer dan de financiële kant van de zaak.”
“Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat we goed met onze financiële middelen omgaan. Cosun is enorm werkkapitaalintensief. Dat betekent dat wij - naast in onze fabrieken - ook heel veel geld in werkkapitaal (voorraad, debiteuren en crediteuren) hebben zitten. En dat kost geld. Vanuit de financiële discipline leveren we zo een bijdrage aan het optimaal benutten van al onze bronnen.”