Header image

Cosun: andere activiteiten compenseren daling suiker

9 februari 2017
Royal Cosun realiseerde in 2016 een hoger resultaat dan in 2015. De verwachte daling van het resultaat in suiker is gecompenseerd door betere resultaten in de andere activiteiten, vooral in aardappelen. De coöperatie betaalt over in campagne 2016 geleverde quotumbieten een prijs van € 44,15 per ton.
 
Voorlopige resultaten 2016
De geconsolideerde omzet komt met € 2 miljard uit op hetzelfde niveau als in 2015. Het bedrijfsresultaat steeg tot € 77 miljoen (2015: € 59 miljoen). Het nettoresultaat komt flink hoger uit op € 55 miljoen (2015: € 46 miljoen), waarbij de stijging te danken is aan incidentele resultaten.
 
Suiker Unie heeft na een aantal jaren van hogere resultaten een matig jaar achter de rug. Gelet op de kleine campagne 2015 die resulteerde in hogere kostprijzen, de Europese suikerprijzen en de lage pulpprijzen was dit te verwachten. De omzet lag op het niveau van 2015 en het resultaat kwam lager uit. Suiker Unie blijft sturen op de kostprijs en werkt aan versterking van de marktpositie binnen Europa, mede met het oog op het wegvallen van de quotering door de EU. Daartoe is de afgelopen jaren geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding en marktopbouw. Schaalgrootte helpt de kostprijs ook in de toekomst laag te houden. De drie suikerfabrieken hebben de hele campagne uitstekend gedraaid.
 
Aviko heeft het uitstekend gedaan in 2016. De onderneming heeft goed kunnen inspelen op de kansen die de afzetmarkten boden en heeft de efficiency van haar activiteiten vergroot. Aviko heeft effectief ingespeeld op de lagere beschikbaarheid van aardappelen en betere verkoopprijzen weten te realiseren. Zowel de afzetmix als het afzetvolume van aardappelspecialiteiten en frites verbeterde, ook door meer export. De granulaat- en vlokkenactiviteit (Aviko Rixona) heeft het eveneens goed gedaan in 2016. We zien mogelijkheden om verder te groeien in onze aardappelactiviteiten.
 
Sensus liet een beter resultaat zien ten opzichte van het voorgaande jaar. De productiekosten bleven relatief laag en de marge nam toe. De afzet in de VS en Azië was lager terwijl die in de Europese markt juist is toegenomen. De cichoreicampagne 2016 is goed verlopen, met bovengemiddelde wortelopbrengsten en inulinegehalte.
 
SVZ boekte een beter resultaat in vergelijking met 2015. Dat is te danken aan hogere marges in Europa, vooral door een betere productmix en meer efficiency. Door een mismatch in voorraadposities werd het resultaat in de VS  gedrukt. De vraag naar vruchtensappen neemt af terwijl de vraag naar sap op basis van groenten juist toeneemt. Deze trend heeft zich in 2016 doorgezet.

Duynie realiseerde een lager resultaat in 2016. De malaise in de veehouderij werkte door in de veevoeractiviteit. De zetmeelactiviteit Novidon deed het beter evenals het onderdeel dat levert aan biovergisters. De nieuwe activiteit, gericht op ingrediënten voor huisdiervoeding, ontwikkelt zich voorspoedig.  
 
Directievoorzitter Robert Smith: “Onze keuze voor een portfolio met vijf kernactiviteiten heeft in 2016 goed uitgewerkt om het resultaat op peil te houden, ondanks lage suikerprijzen.”
 
Ontwikkeling en innovatie
Cosun wil winstgevend groeien, in bestaande en in nieuwe activiteiten waarmee plantaardige grondstoffen verder tot waarde kunnen worden gebracht. In alle Cosun-onderdelen wordt gewerkt aan product- en procesvernieuwing.
In 2015 is gestart met de bouw van een nieuw innovatiecentrum op het terrein van Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. De medewerkers van Cosun R&D nemen hier vanaf de zomer van 2017 hun intrek. R&D-professionals van de Cosun-bedrijven kunnen eveneens gebruikmaken van de faciliteiten van het Cosun Innovation Center. In 2018 verhuist ook het IRS naar deze locatie.
 
Bietenprijs 2016
De bietenprijs is opgebouwd uit de minimum EU-prijs, de ledentoeslag en suikergehalte- en overige verrekeningen. Voor in campagne 2016 geleverde quotumbieten is een prijs van € 44,15 per ton (2015: € 43,01) vastgesteld, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte.
 
In seizoen 2016 is in Nederland een opbrengst van 13,3 ton suiker per hectare behaald. Dat is minder dan in voorgaande jaren maar, mede gelet op de minder gunstige weersomstandigheden tijdens het teeltseizoen, nog steeds goed. In de campagne die in Nederland 109 dagen duurde, is in totaal 934.000 ton suiker uit bieten geproduceerd. Daarnaast is een substantiële hoeveelheid witsuiker uit ruwe rietsuiker geproduceerd. De gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler is in 2016 uitgekomen op € 3.317 (2015: € 3.301).
 
Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer: “Met de investeringen van de afgelopen jaren is het concern goed voorbereid op de realiteit na het einde van de Europese suikermarktordening. Onze leden hebben vertrouwen in de toekomst van de bietenteelt, gelet op de grote belangstelling voor extra ledenleveringsbewijzen in 2016.”
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2016 in vergelijking met die over 2015 (tussen haakjes):
 
Bieten verwerkt [in ton] 5.577.000 (4.878.000)
Suikergehalte bieten [in %] 17,1 (16,7)
Winbaarheid [index] 90,9 (90,9)
Totale suikerproductie [in ton] 934.000 (790.000)
 
In april publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2016 op de website www.cosun-jaarverslag.nl