Header image

Cosun jaarverslag 2016

19 april 2017
Het financieel jaarverslag van Royal Cosun is gepubliceerd op www.cosun-jaarverslag.nl.
Dit verslag wordt alleen digitaal uitgebracht. In de webversie kan snel worden genavigeerd naar specifieke onderdelen binnen het verslagdeel en de jaarrekening  2016. Onder Downloads zijn de documenten in pdf-formaat opgenomen.

Op 9 februari jl. zijn de voorlopige resultaten 2016 bekend gemaakt. Met de publicatie van het jaarverslag worden de definitieve resultaten gepresenteerd. Er zijn geen significante verschillen tussen de cijfers zoals in februari naar buiten gebracht en de cijfers in het vastgestelde jaarverslag 2016.