Header image

Markusse volgt Smith op als CEO Royal Cosun

8 februari 2017
Op 1 juni 2017 treedt Robert Smith terug als voorzitter van de concerndirectie van Royal Cosun. De algemeen directeur van Suiker Unie, Albert Markusse, volgt hem op als CEO van Cosun. Paul Mesters volgt Albert Markusse op als algemeen directeur van Suiker Unie.
 
Robert Smith (foto) trad medio 2008 aan als CEO van Cosun, nadat hij eerder de functie van CFO vervulde in de concerndirectie. Hij heeft met de in 2012 ingezette strategie de focus vergroot binnen het concern. Cosun ligt goed op koers. Na negen jaar vindt Robert Smith het tijd om ruimte te maken voor een nieuwe directievoorzitter en hij wil de tijd nemen om zich te beraden over zijn professionele toekomst.

Albert Markusse is in 2007 aangetreden bij Suiker Unie. Onder zijn leiding is het suikerbedrijf van Cosun voorbereid op het wegvallen van de Europese suikermarktordening. De organisatie is klaar voor de nieuwe marktomstandigheden.

Na diverse functies vervuld te hebben binnen Suiker Unie, is Paul Mesters sinds 2009 bij Suiker Unie actief als directeur Operations. In die hoedanigheid is hij lid van het directieteam waaraan hij na zijn installatie als algemeen directeur leiding gaat geven. 

De voorgenomen benoemingen van Markusse en Mesters zijn voor advies voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsorganen.