Header image

Cosun jaarverslag 2017

24 april 2018
Het financieel jaarverslag 2017 van Royal Cosun is beschikbaar in PDF-formaat.
Op 8 februari jl. zijn de voorlopige resultaten 2017 bekendgemaakt. Met de publicatie van het jaarverslag 2017 worden de definitieve resultaten gepresenteerd. Er zijn geen significante verschillen tussen de cijfers zoals in februari naar buiten gebracht en de cijfers in het vastgestelde jaarverslag 2017.