Header image

Cosun pleit voor beperkte vrijstelling neonicotinoïden

7 december 2018
Afgelopen voorjaar heeft de Europese Commissie besloten om de toelating van neonicotinoïden in het pillenzaad voor de suikerbietenteelt met onmiddellijke ingang in te trekken. Het wegvallen van deze categorie gewasbeschermingsmiddelen op deze korte termijn zal een enorme impact op de suikerbietenteelt hebben. Daarom heeft Cosun een beperkte vrijstelling voor het gebruik van een van deze middelen, Cruiser SB, bij het ministerie van LNV aangevraagd. Cosun roept de overheid op de vrijstelling snel te verlenen.

Voorzitter Dirk de Lugt: “Het gebruik van neonicotinoïden maakt het mogelijk om voor suikerbieten schadelijke insecten effectief en gericht te beheersen, met een beperkte milieu-impact en binnen de kaders van een geïntegreerde gewasbescherming (IPM).  Op dit moment zijn er geen goede alternatieven beschikbaar, maar er is wel uitzicht dat deze binnen enkele jaren komen. Door het wegvallen van neonicotinoïden wordt de teelt een stuk risicovoller met waarschijnlijk fors lagere opbrengsten tot gevolg.”

Lees het uitgebreide bericht op www.cosunleden.nl