Header image

Thank a Farmer Day

11 oktober 2018
Op 12 oktober is het ‘Thank a Farmer Day.’ Na het succes van vorig jaar vraagt Stichting Boer Bewust dit jaar de consument wederom een klein moment stil te staan bij de vanzelfsprekendheid dat er elke dag voldoende en veilig voedsel beschikbaar is. Thema dit jaar is: ‘Ons voedsel, jouw vrijheid.’
 
Thank a Farmer Day is een internationaal erkende dag, die al jaren wordt gevierd in
verschillende landen over de wereld. Niet zozeer een dag om de boer nu echt te bedanken, maar meer een moment om bewustwording te creëren over het feit dat wij in Nederland over
voldoende en kwalitatief goed voedsel beschikken, en hoe bijzonder dat eigenlijk is. Het altijd
toegang hebben tot voldoende en veilig voedsel geeft vrijheid en Thank a Farmer Day is een
mooi moment om daar bij stil te staan.