Header image

Cosun jaarverslag 2018

24 april 2019
Het financieel jaarverslag 2018 van Royal Cosun is beschikbaar in PDF-formaat.
Op 14 februari jl. zijn de voorlopige resultaten 2018 bekendgemaakt. Met de publicatie van het jaarverslag 2018 worden de definitieve resultaten gepresenteerd. Er zijn geen significante verschillen tussen de cijfers zoals in februari naar buiten gebracht en de cijfers in het vastgestelde jaarverslag 2018.