Header image

Groeien

Bij Cosun krijgen je snel verantwoordelijkheid. Of het nu om een productiemedewerker of een manager gaat, iedereen is er om zijn functie binnen de gestelde afspraken naar eigen inzicht in te vullen en uit te oefenen.

In functioneringsgesprekken inventariseren we hoe en in hoeverre taken en verantwoordelijkheden volgens afspraken zijn ingevuld. Positieve ontwikkelingen en verbeterpunten worden duidelijk met als doel verdere ontwikkeling en waar mogelijk doorgroei naar een andere functie. Groeien zien wij op twee manieren: groeien in een functie en groeien naar een functie.
 
Groeien in een functie
Voor het merendeel van de functies in onze organisatie werken wij met functieprofielen. Daarin omschrijven we de taken en verantwoordelijkheden en de kennis, ervaring en gedragskenmerken die ervoor nodig zijn. Bij sollicitaties kijken we welke kandidaten het beste passen bij het profiel. Meestal kan een collega nog voldoende groeien in een functie op het moment dat hij aan de slag gaat. Ook komt het voor dat de inhoud van een functie in de loop van de tijd verandert. Vaak betekent dit een kans om te groeien. We bieden hierbij ondersteuning met ons opleidingsbeleid.
 
Daarnaast worden onze medewerkers regelmatig gevraagd bij te dragen aan projecten en vraagstukken die spelen buiten hun dagelijks werkterrein. Daarmee krijgen ze vaak de kans buiten de afdeling, en soms zelfs bij een andere businessgroep, hun blikveld te verbreden en hun netwerk op te bouwen. Bovendien verbreedt dit het takenpakket. En groeien in een functie kan het begin zijn van groeien naar een andere functie.
 
Groeien naar een functie
Cosun ondersteunt medewerkers in hun loopbaanontwikkeling. De training- en opleidingsmogelijkheden en de groeikansen in een functie zijn hiervan voorbeelden.
Daarnaast hebben we het beleid om eerst intern te zoeken naar een geschikte kandidaat voor een vacante functie of een tijdelijke kracht voor een project. Alle bedrijfsonderdelen handelen naar deze afspraak. Daarmee bestaat de kans dat een medewerker doorgroeit in ‘zijn’ businessgroep of juist overstapt naar een ander Cosun bedrijf.
 
Tegelijkertijd hebben we via ons Management Development Systeem inzicht in de capaciteiten en vaardigheden van alle hoger opgeleiden in het concern. Dat maakt het mogelijk om heel gericht een geschikte kandidaat voor een vacante functie of project te zoeken.