Header image

Groen gas

Indien organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden in tanks door bacteriën wordt afgebroken, ontstaat een vorm van aardgas. Dit gas noemt men biogas of groen gas. Dit gas verschilt van aardgas doordat het een wat lagere verbrandingswarmte heeft en niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Bij het verwerken van agrarische grondstoffen ontstaan reststromen die niet geschikt zijn voor voeding, als veevoer of grondstof voor andere toepassingen, maar waarvan wel biogas kan worden gemaakt. Het beleid van Cosun is erop gericht om deze resten te benutten voor de productie van biogas. Suiker Unie heeft grote vergistinginstallaties bij de drie suikerfabrieken in bedrijf. Deze produceren een substantiële hoeveelheid biogas dat wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit voor het openbare net. Hierdoor zal de bijdrage aan duurzame energievoorziening fors toenemen.
 
Daarnaast wordt in de waterzuivering vaak ook biogas gewonnen. Dit gas wordt veelal direct met het ingekochte aardgas in de eigen stoomketel bijgemengd. Bij Suiker Unie gaat men ook dit gas opwerken tot aardgaskwaliteit en leveren aan het openbare aardgasnet.

Sensus voert een doelbewust beleid om zoveel mogelijk biogas te produceren. Het aandeel biogas is de afgelopen jaren toegenomen door verbeteringen in de bedrijfsvoering van de afvalwaterzuivering en de verwerking van suikerhoudend afvalwater van Suiker Unie Roosendaal.