Header image

Stichting Pensioenfonds Aviko in liquidatie

Alle verzekerde pensioenaanspraken van (voormalig) werknemers van onderstaande ondernemingen zijn per 1 januari 2016 door middel van een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan Pensioenfonds PGB.
  • Aviko B.V. (Steenderen, Lomm en Cuijk)
  • Rixona B.V. (Venray en Warffum)
  • Duynie Holding B.V. (met dochterondernemingen Novidon B.V., Duynie B.V., Agri Bio Source Europe B.V.)
  • Aviko Potato B.V.
Per 1 januari 2016 is Stichting Pensioenfonds Aviko (in liquidatie) geliquideerd.

Voor meer informatie over de bij voormalige Stichting Pensioenfonds Aviko opgebouwde pensioenaanspraken kunt u terecht bij Pensioenfonds PGB.
Contactgegevens:
Klantenservice Pensioenfonds PGB: 020 - 541 8200
Website: www.pensioenfondspgb.nl
 
 
Jaarverslagen
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009

Reglement
Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Aviko

Statuten
Statuten Stichting Pensioenfonds Aviko per 29 augustus 2014

Dekkingsgraad
Dekkingsgraad op 30 juni  2015

Overgang naar PGB
Melding verzending opgebouwde pensioenaanspraken
Brief over overgang naar  PGB 01.07.2015
Vragen en antwoorden over overgang naar PGB
Presentatie – Pensioen bij PGB