Header image

Uitstekende jaarcijfers 2013 voor Cosun

13 februari 2014
Royal Cosun boekte in 2013 een uitstekend financieel resultaat. Vrijwel alle onderdelen laten hogere omzetcijfers zien. Dit is deels toe te schrijven aan hogere verkoopprijzen, deels aan autonome groei en enkele kleinere acquisities. De concernomzet heeft in 2013 de grens van € 2 miljard overschreden.
 
Scheidend voorzitter van de raad van beheer Jos van Campen: “We zijn een coöperatie van suikerbietentelers. Onze missie is een zo hoog mogelijke financiële opbrengst per hectare bieten te realiseren. Na het uitstekende resultaat in 2012 zijn we daar opnieuw in geslaagd. Onze ambitie is om ook na het beëindigen van de huidige Europese marktordening voor suiker in 2017 rendabele hectareopbrengsten in de keten te behalen.”
 
Resultaten 2013
De geconsolideerde omzet zal met € 2,2 miljard zo’n elf procent hoger uitkomen dan in 2012 (€ 1,9 miljard). Het bedrijfsresultaat van Cosun bleef met € 175 miljoen op een hoog niveau (2012: € 193 miljoen), terwijl er meer is betaald voor de bieten van de leden. Dankzij lagere belasting- en financieringslasten komt het nettoresultaat over 2013 naar verwachting uit op € 139 miljoen (2012: € 138 miljoen).
 
Bij Suiker Unie (suiker) nam de omzet toe als gevolg van een hogere suikerafzet. Ondanks dalende wereldmarktprijzen bleef het resultaat goed op niveau. Dit is mede te danken aan het feit dat in 2013 nog een groot deel van de omzet gerealiseerd werd uit contracten die in 2012 waren afgesloten. In 2013 daalden de prijzen op de wereldmarkt. Tegelijkertijd nam de Europese Commissie maatregelen om het aanbod in de Europese markt te vergroten. Het effect was een forse prijsdaling eind 2013. De prijzen van contracten voor 2014 liggen op een lager niveau dan in 2013, zodat het resultaat van Suiker Unie in 2014 lager zal zijn.
 
Aviko (aardappelproducten) heeft te kampen gehad met hoge grondstofprijzen als gevolg van een slechte oogst in 2012 in combinatie met een tegenvallend groeiseizoen in 2013. Dit leidde tot forse druk op de marges en onderbezetting van de fabrieken. In de tweede helft van 2013 keerde het tij waardoor het jaar toch nog positief kon worden afgesloten. De verwachting is dat deze positieve ontwikkeling zich voortzet in het begin van 2014.
 
Sensus (inuline) realiseerde een mooi resultaat in 2013 en zag de afzet, onder andere voor babyvoeding in Azië, stijgen. De vraag naar inuline als functioneel ingrediënt in voeding voor de gezondheidsbewuste consument stijgt nog steeds, vooral in Azië en de Verenigde Staten.
 
SVZ (fruit- en groentepurees & -concentraten) heeft de opgaande lijn in 2013 kunnen vasthouden. Het bedrijfsresultaat steeg en de productenportefeuille is minder gevoelig voor sterk schommelende prijzen. Groei komt uit afzet van groentepurees voor onder andere babyvoeding. De fabriek in Etten-Leur is medio 2013 gesloten. De activiteiten in de VS ontwikkelden zich positief.
 
Duynie (veevoeders en zetmeeltoepassingen) is medio 2013 versterkt met Beuker. Aan het einde van het jaar zijn de veevoeractiviteiten van Jan Bakker overgenomen. Daarmee is zowel de omvang als de omzet van de Duynie-groep fors gegroeid. De veevoeractiviteiten haalden een resultaat in lijn met dat van 2012. De zetmeelactiviteiten hadden het moeilijk, de concurrentie is hevig.
 
Ontwikkelingen
Cosun groeit verder in de kernactiviteiten en ziet mogelijkheden binnen én buiten de bestaande product/marktcombinaties. De groei buiten Europa, het einde van de suikermarktordening in 2017 en de toenemende beweeglijkheid in de prijsvorming van agrarische grondstoffen geven Cosun nieuwe kansen en uitdagingen. Directievoorzitter Robert Smith: “Anticiperen waar we kunnen en flexibel reageren waar het moet. We investeren in onze fabrieken en installaties, in onze medewerkers, in de relatie met onze klanten en in innovatie. Alles met het oog op een robuuste en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Onze gezonde financiële conditie biedt een uitstekende basis om te groeien in een zich verder ontwikkelende markt.”
 
Bietenprijs 2013
De bietenprijs is opgebouwd uit een minimum EU-prijs, de ledentoeslag en suikergehalte- en overige verrekeningen. Voor in campagne 2013 geleverde quotumbieten is een prijs van € 67,26 per ton (2012: € 68,80) vastgesteld, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. Deze prijs geldt ook voor 5% van de in 2013 geleverde surplusbieten, waardoor er voor de bieten meer betaald is dan in 2012. Voor de overige surplusbieten geldt een prijs van € 31,84 (2012: € 31,39).
 
Het groeiseizoen 2013 was zeker in het voorjaar niet ideaal: het was koud en nat. De zomer was relatief droog waardoor de groei wat achterbleef. Tegen het einde was er juist veel nagroei. Tijdens het rooien was de regen nogal eens spelbreker. De suikeropbrengst per hectare bedraagt 13,2 ton, een fractie minder dan in 2012. De gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler kwam in 2013 op € 4.917 (2012: € 4.871), een nieuw record.
 
Onderstaand overzicht geeft de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2013 in vergelijking met die over 2012 (tussen haakjes):
 
Bieten verwerkt [in ton] 5.734.000 (5.772.000)
Suikergehalte bieten [in %] 16,9 (17,1)
Winbaarheid [index] 91,1 (91,4)
Totale suikerproductie [in ton] 948.000 (969.000)
 
In de loop van maart publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2013 op de website www.cosun-jaarverslag.nl