Strategie Unlock 25

Ons doel is om de volledige potentie van planten te benutten. Onze strategie Unlock25 beschrijft hoe we dit willen bereiken. Samen met onze businessgroepen hebben we heldere keuzes gemaakt en prioriteiten bepaald om onze visie The Plant Positive Way te realiseren. Met onze nieuwe strategie ontsluiten we het volledige potentieel van planten én het volledige potentieel van Cosun.
Let’s go, let’s Unlock!

We staan voor grote maatschappelijke opgaven; er staat veel op het spel voor de toekomst van de mens en onze aarde. Wij geloven dat planten de oplossing kunnen zijn voor deze uitdagingen. Deze toekomstvisie noemen we The Plant Positive Way. We nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze leden, medewerkers, telers, partners, maatschappij en de aarde. We dragen bij aan het verminderen van klimaatverandering door ons portfolio en door onze aspiraties om circulair en CO2-neutraal te produceren. Onze leidende principes hierbij zijn: plantaardig, circulair en transparant.

Als coöperatie benutten we onze positie op de akker maximaal en verbinden we onze telers via een sterke keten en innovaties met onze markten, consumenten en de maatschappij. We voegen waarde toe en realiseren daarmee een duurzaam verdienmodel voor onze leden. Dat is nodig voor de transitie naar een toekomstbestendige, duurzame keten.

Onze competenties liggen in samenwerking, executiekracht en innovatie. Daarbij verbeteren we ons continu. We experimenteren om snel te leren en ons aan te passen. We zijn een organisatie met mensen met de juiste capaciteiten, een inspirerende omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien.

Onze strategie Unlock 25

Wat is belangrijk voor onze toekomst?

Resultaat: Het steeds verbeteren van onze resultaten wordt een belangrijk onderdeel van onze manier van werken. Dat levert onze leden een goed verdienmodel op en Cosun de ruimte om verder te groeien.

Focus op groei: We willen groeien met producten die toegevoegde waarde bieden. Producten die bijdragen aan het welzijn van mens, dier en een duurzame leefstijl. Dat doen we met deze vier pijlers: suikerbieten, aardappelen, ingrediënten duurzame leefstijl en co-producten.

Keten: Als coöperatie kunnen we een leidende rol spelen in de transitie naar een toekomstbestendige, duurzame keten.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Innovatie & Samenwerking: Innovatie zorgt voor groei in ons portfolio, slimme oplossingen voor CO2-reductie en procesoptimalisaties. Door samenwerking vergroten we onze innovatieve slagkracht.

Onze mensen: Ons succes staat of valt met onze mensen. Daarom stimuleren we iedereen om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Communicatie: Laten zien wie we zijn, wat we doen en vooral waarom we het doen, om optimaal verbinding te maken met elkaar en met de wereld om ons heen.

Klik op een van de groene icoontjes om meer te lezen over onze strategische pijlers.