Klimaat

Energievraag indikken op een diksaplijn

Nederland heeft als doel om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen te halveren ten opzichte van 1990. Cosun geeft invulling aan deze ambitie binnen het SCO2RE+-programma. De verschillende business groepen van Cosun werken dag en nacht aan het reduceren van het energieverbruik en daarmee ook de broeikasuitstoot. We spraken Henk Verhoeff, Plant Development Manager bij Sensus, en Koen Stam, Procestechnoloog Utilities bij Sensus, over de stappen die Sensus in de fabriek in Roosendaal zet om het doel van 45% reductie te behalen.
03 juli 2023

Sensus wint de stof inuline uit de cichoreiwortel. Om te conserveren wordt een deel van de oogst als halffabricaat ingedampt tot een dik en helder sap (DHS). Het indampen is een energie-intensief proces, met broeikasuitstoot tot gevolg.

Besparen waar het kan

Uitstoot van broeikasgassen van een fabriek wordt bekeken op drie verschillende niveaus, ofwel ‘scopes’:

  • Scope 1: Uitstoot door eigen schoorsteen
  • Scope 2: Uitstoot door stroomverbruik
  • Scope 3: Uitstoot door gebruik van hulpstoffen

Voor 2030 legt Sensus de focus op Scope 1. Henk: “Het is onze prioriteit om energie te besparen daar waar het kan en vervolgens een duurzame energiebron te benutten. Denk hierbij aan het aanpassen van processen die gas verbruiken naar elektrische processen (elektrificeren) en het benutten en opwekken van groene stroom en biogas.” Scope 3, het vergroenen van hulpstoffen, is een stuk ingrijpender en vraagt vaak een omschakeling van het gehele proces. “Daar werken we ook aan, maar dat is meer iets voor de lange termijn richting 2050”, aldus Henk.

Masterplan Energie

Om het energieverbruik in Roosendaal aan te pakken heeft de Werkgroep Energie binnen Sensus een model van de energiehuishouding van de fabriek opgesteld. Henk: “Dit model vormde de basis van ons Masterplan Energie wat we voor Roosendaal hebben opgesteld. Het plan telt zes fases waarmee we de gasvraag van de fabriek voor 2030 meer dan halveren en richting 2050 volledig kunnen vergroenen.” Koen vult aan: “De eerste fase hebben we in 2022 afgerond. Met extra warmtewisselaars hebben we ervoor gezorgd dat we de warmte in de fabriek efficiënter kunnen benutten. Fase twee is nu in uitvoering en omvat iets vergelijkbaars, maar dan met dampstromen. Fase 3 – de grootste stap in gasbesparing – wordt nu voorbereid.”

Indampen van diksap

In Fase 3 van het Masterplan Energie wordt het indampproces van de DHS-lijn verduurzaamd door middel van mechanische damprecompressie (Mechanical Vapour Recompression in het Engels, of MVR). Bij het indampproces op de DHS-lijn wordt stoom gebruikt om onder hoge temperatuur water te verdampen uit het cichorei sap. Koen: “De restdamp die ontstaat wordt in het huidige proces wel hergebruikt, maar je gebruikt nog steeds relatief veel verse stoom. Met MVR verhoog je de druk en temperatuur van de restdamp om weer als stoom in te kunnen zetten.” Het huidige proces met stoom draait op gas. MVR is volledig elektrisch en een stuk efficiënter. “MVR op de DHS lijn kan een energiebesparing opleveren van 90%. Dat rendement maakt het één van de meest interessante projecten die we kunnen doen,” aldus Koen.

 

Aandacht voor besparing

Deze nieuwe technologie op de DHS-lijn kan in Roosendaal jaarlijks een besparing van 3,9 miljoen kuub gas opleveren. Henk: “Dat staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 3.000 huishoudens. Met de huidige tarieven wordt een project zoals dit nog interessanter. Nu we er zo mee bezig zijn zie je dat er binnen het bedrijf ook steeds meer aandacht komt voor energiebesparing.” Koen vult aan: “Het is ook een heel zinvol project binnen de wereld waar we nu in leven.”

Route naar 2030

De komende jaren staan voor Henk en Koen in het teken van verdere vergroening van de fabriek in Roosendaal. Henk: “Zoals het er nu voor staat lijken we onze doelstelling  voor 2030 te gaan halen. Na fase 3 volgen nog twee, wat kleinere, efficiëntiestappen. Binnen de laatste fase gaan we onze overgebleven gasvraag invullen met biogas. Nu winnen we al biogas uit ons waterzuiveringsproces. Dit vullen we straks aan met gas uit het vergisten van cichoreipulp. Zo kunnen we onze gasvraag volledig vergroenen.”

Reductie in het gasverbruik in de fabriek in Roosendaal per stap binnen het Masterplan Energie. Groen is groen gas, blauw is aardgas.

Koen Stam
Mechanische damprecompressie op de DHS-lijn kan een energiebesparing opleveren tot 90%. Dat rendement maakt het één van de meest interessante projecten die we kunnen doen.”
Koen Stam
Procestechnoloog Utilities bij Sensus

Blijf op de hoogte via social media

Volg ons op Linkedin

Volg ons op Facebook

Volg ons op X