Circulariteit

Duurzame landbouw

Elk deel van de plant benutten

Circulariteit, het sluiten van kringlopen en daarmee het voorkomen van afval, is één van de leidende principes in alles wat we doen. Samen werken we aan het maximaal tot waarde brengen van onze gewassen. We gebruiken elk deel van de plant en winnen ingrediënten en energie terug uit onze waardevolle grondstoffen.

Minder afval, meer mogelijkheden

Om grote afvalstromen te voorkomen is het noodzakelijk dat we bestaande materialen hergebruiken. Circulair werken betekent niet alleen dat je minder belastend bent voor het milieu, het levert ook op operationeel vlak voordelen op: je haalt meer waarde uit je bestaande grondstoffen én je hoeft minder nieuwe grondstoffen te produceren. We maken continu de afweging hoe we de meeste waarde uit co-producten kunnen halen. Kunnen we deze waardevolle grondstoffen het beste vergisten voor groene energie, verwerken we het in behanglijm of halen we er meer waarde uit door er eierdoosjes of papier van te maken? Op die manier gaan we verspilling tegen en sluiten we de keten.

In de praktijk

Met onze gewassen dragen we bij aan de voedselvoorziening en de ontwikkeling van plantaardige alternatieven en groene energie. Dat doen we bijvoorbeeld door de biomassa die overblijft bij het verwerken van onze suikerbieten in onze eigen vergistingsinstallaties om te zetten in groen gas. Niet voor niets is Cosun één van de grootste producenten van groen gas in Nederland.

Naast circulariteit draagt Cosun met haar plantaardige oplossingen ook bij aan het klimaat, de eiwittransitie en een gezonde leefstijl.

Lees hier hoe we dit doen

Duynie Group en Stichting Samen Tegen Voedselverspilling werken samen aan circulaire ketens 
Stichting Samen Tegen Voedselverspilling heeft maar één missie: voor 2030 de voedselverspilling in Nederland halveren. Toine Timmermans is directeur van Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en zet zich met de stichting sinds 2018 in om de voedselverspilling in Nederland met 1 miljard kg per jaar te verminderen. Onlangs is Duynie Group, onderdeel van Cosun, aangesloten als stakeholder bij de stichting. Wij spraken Nicole Timmerman, Business Developer Circular Agrifood bij Duynie Group, en Toine Timmermans over het nieuwe partnerschap. 
Duynie Group en Stichting Samen Tegen Voedselverspilling werken samen aan circulaire ketens 
Papier uit pulp
Bietenpulp voor papier? Dan heb je papier met veel minder CO2-uitstoot en dit is net zo sterk als papier met alleen verse houtvezel. Papierfabrikant Crown van Gelder ziet in bietenpulp al een tijd een kans voor verduurzaming. Cosun R&D, Cosun Beet Company en Novidon (onderdeel van Duynie Group) maakten bietenpulp rijp voor de professionele papierproductie. Koop je in de winkel een pak Van Gilse® kristalsuiker, dan zit dat tegenwoordig in een verpakking van suikerbietenpapier.
Papier uit pulp
De kracht van het co-product
De wereldbevolking groeit. In de toekomst zullen we steeds meer monden moeten voeden. Meer land verbouwen om meer voedsel te produceren is daarvoor geen vanzelfsprekende oplossing. Daarom denkt Duynie Group na over elke kilogram van het gewas. Van de gewassen en ingrediënten die in de voedingsmiddelenindustrie worden verwerkt eindigt namelijk lang niet alles op een bord. Wat overblijft zijn co-producten; deze gaan bijvoorbeeld een vergister in of eindigen als veevoer, ingrediënten voor pet (food) en technische toepassingen zoals behanglijm. Hierdoor wordt verspilling voorkomen en worden gewassen optimaal verwaard. Dit is de missie waar Duynie Group zich voor inzet.
De kracht van het co-product
Warmte uit suikerbieten
‘Nederland moet efficiënter met energie omgaan en meer hernieuwbare energie gebruiken. Alleen dan halen we de klimaatdoelen van Parijs. CO2-neutraal in 2050 is het streven. Daar werken alle bedrijven van Cosun aan via het SCO2RE programma’, zegt Bertram de Crom, corporate manager Environmental Affairs van Cosun.
Warmte uit suikerbieten
Duurzame eierdoosjes uit aardappelzetmeel
Welke ingrediënten en materialen kun je opnieuw gebruiken? Daar is Cosun steeds naar op zoek. Circulair werken zorgt ervoor dat co-producten meer waarde krijgen én het is goed voor het milieu. Christiaan Oei, Commercial Manager bij Novidon, vertelt erover.
Duurzame eierdoosjes uit aardappelzetmeel