Header image

Royal Cosun is een agro-industriële coöperatie. De ambitie is de plantaardige grondstof optimaal te benutten; dat is goed voor het milieu, rendement en beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan verantwoorde producten en productiewijzen. We maken ingrediënten voor voeding, non-food en de chemie.

NIEUWS

Cosun: lagere bietenprijs door tegenvallend resultaat

14 februari 2019 - Royal Cosun kijkt terug op een in financieel opzicht teleurstellend jaar. Het bedrijfsresultaat is flink lager uitgekomen, terwijl de omzet licht is gedaald. Vooral de lage suikerprijs heeft het resultaat van Suiker Unie, en daarmee dat van Cosun, gedrukt. De coöperatie betaalt voor in 2018 geleverde quotumbieten van gemiddelde kwaliteit € 35,59 per ton (2017: € 45,65 per ton). De prijs voor surplusbieten bij gemiddelde kwaliteit is vastgesteld op € 30,72 (2017: € 28,98) per ton. Voor de Nederlandse akkerbouw was 2018 geen goed bietenjaar, omdat ook de oogst door de droogte tegenviel. Lees meer.

Maarten Boudesteijn secretaris raad van beheer Cosun

13 februari 2019 - Op 1 juni 2019 start Maarten Boudesteijn in de functie van secretaris van de raad van beheer van Royal Cosun. Hij volgt Jan Willem van Roessel op die per 1 juni 2019 is benoemd tot directeur IRS. Lees meer.

Geen ontheffing Cruiser SB voor suikerbieten

28 januari 2019 - De minister van LNV heeft vandaag bekend gemaakt dat ze geen tijdelijke vrijstelling verleent voor de toepassing van het middel Cruiser SB in pillenzaad voor suikerbieten. Dit ondanks de adviezen van de NVWA en het Ctgb om, onder strenge voorwaarden, wel een vrijstelling te geven. De Nederlandse bietentelers zullen dit jaar dus geen zaad kunnen gebruiken dat is behandeld met Cruiser SB Lees meer.