Header image

Royal Cosun is een agro-industriële coöperatie. De ambitie is de plantaardige grondstof optimaal te benutten; dat is goed voor het milieu, rendement en beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan verantwoorde producten en productiewijzen. We maken ingrediënten voor voeding, non-food en de chemie.

NIEUWS

Cosun ontvangt Nationale Scheikunde Olympiade

7 mei 2018 - Van 7 t/m 14 juni vindt de Nationale Scheikunde Olympiade 2018 plaats in het Cosun innovation center. In deze competitie meet de absolute top van vwo-leerlingen in leerjaar 5 en 6, met scheikunde in het vakkenpakket, zich aan elkaar. Doelstelling is vwo’ers dusdanig te motiveren dat ze kiezen voor de wetenschap, speciaal voor scheikunde. Lees meer.

Cosun jaarverslag 2017

24 april 2018 - Het financieel jaarverslag 2017 van Royal Cosun is beschikbaar in PDF-formaat. Lees meer.

Cosun in 2017: hoger resultaat, betere bietenprijs

8 februari 2018 - Royal Cosun realiseerde in 2017 een hogere omzet en hoger resultaat dan in 2016. Alle bedrijven in de Cosun-portfolio hebben aan het concernresultaat bijgedragen. De toename ten opzichte van 2016 komt vooral van Suiker Unie dat kon profiteren van hogere suikerprijzen in de eerste helft van het boekjaar. De coöperatie betaalt voor in campagne 2017 geleverde quotumbieten van gemiddelde kwaliteit een prijs van € 45,62 per ton (2016: € 44,15 per ton). De hoeveelheid bieten waarvoor deze prijs geldt, nam toe tot 6,8 miljoen (2016: 5,0 miljoen ton). Lees meer.