Klimaat

Op naar een klimaatneutrale samenleving

Ingrediënten en materialen van hernieuwbare, natuurlijke oorsprong, ook wel ‘biobased’ genoemd, zijn een belangrijke oplossing op weg naar een klimaatneutrale samenleving. Door onze plantaardige grondstoffen, zoals suikerbiet, cichorei en aardappel, optimaal te benutten werkt Cosun hier op verschillende vlakken naartoe.

Duurzame functionele ingrediënten

Uit onze gewassen halen we niet alleen waardevolle voedingsstoffen, maar ook functionele ingrediënten die als vervanging voor chemische stoffen uit aardolie kunnen dienen. Deze functionele ingrediënten passen we toe in onder meer cosmetica en verzorgingsproducten, zoals dagcrème, shampoo en douchegel. Het gebruik van functionele ingrediënten uit plantaardige grondstoffen biedt voordelen op het vlak van duurzaamheid. Bij de productie van koolstof uit biomassa van suikerbieten komt ten opzichte van het fossiele alternatief bijvoorbeeld veel minder CO2 vrij.

Breed toepasbaar

Plantaardige grondstoffen uit voedselgewassen vinden niet alleen een toepassing in voeding of verzorging. Uit cichorei winnen we bijvoorbeeld een biologisch antikalkmiddel waarmee drinkwater gereinigd kan worden zonder chemische middelen. Ook worden waardevolle grondstoffen van gewassen ingezet om groen gas te produceren. Zo werken we op meerdere vlakken toe naar een vermindering van de vraag naar fossiele brandstoffen.

Duurzame bedrijfsvoering

We streven ernaar om de impact van onze bedrijfsvoering zo klein mogelijk te houden. Daar zetten we ook concrete stappen in, bijvoorbeeld met de bouw van het Cosun Solar Park. Dit zonnepanelenpark levert niet alleen duurzame energie aan onze naastgelegen fabrieken, maar een deel gaat ook het net op om huishoudens van groene stroom te voorzien. Ook bouwen we in twee Nederlandse suikerfabrieken het productieproces om, zodat er uiteindelijk 50% minder gas gebruikt wordt. De CO2 -uitstoot van de fabrieken daalt hierdoor met 40%.

Naast de klimaatneutrale samenleving, draagt Cosun met haar plantaardige oplossingen ook bij aan
de eiwittransitie, een gezonde leefstijl en circulariteit.

Lees hier hoe we dit doen

Cosun SCO2RE+: Scope 3 in beeld
SCO2RE+ is het Cosun-brede programma om de CO2-uitstoot van de organisatie te verminderen. Het programma is hierin aanjager en verbinder binnen de organisatie om doelen te stellen, monitoren en realiseren. Over de gehele organisatie heeft Cosun het doel gesteld om de CO2-emissies in 2030 binnen scope 1 en 2 (waar o.a. directe uitstoot en inkoop van energie onder vallen) met ruim 45% te reduceren ten opzichte van 2018. Daarnaast zet Cosun in op het in kaart brengen en reduceren van de indirecte emissies, die onder scope 3 vallen. We spraken Bertram de Crom (Programmamanager Klimaat & Sustainability bij Cosun), Aizo Verdonk (Junior Sustainability Specialist bij Cosun) en Gerwin Beukhof (Duurzaamheidscoördinator bij Aviko) over de aanpak op scope 3.
Cosun SCO2RE+: Scope 3 in beeld
Cosun SCO2RE+: Van klimaatambitie naar klimaatactie
SCO2RE+ is het Cosun-brede programma om de CO2-uitstoot van de organisatie te verminderen. In lijn met het Parijsakkoord en het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019 heeft Cosun het doel gesteld op 50% netto CO2-reductie in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutraal in 2050. Met het programma SCO2RE+ komen alle inspanningen van de verschillende businessgroepen rondom energie en CO2-emissie samen onder één paraplu. Binnen Nederland, maar ook bij alle vestigingen in het buitenland. We spraken Johan Dijkstra (senior innovatiemanager bij Cosun Innovation) en Bertram de Crom (programmamanager Klimaat & Sustainability bij Cosun Innovation) over het programma.
Cosun SCO2RE+: Van klimaatambitie naar klimaatactie
Energievraag indikken op een diksaplijn
Nederland heeft als doel om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen te halveren ten opzichte van 1990. Cosun geeft invulling aan deze ambitie binnen het SCO2RE+-programma. De verschillende business groepen van Cosun werken dag en nacht aan het reduceren van het energieverbruik en daarmee ook de broeikasuitstoot. We spraken Henk Verhoeff, Plant Development Manager bij Sensus, en Koen Stam, Procestechnoloog Utilities bij Sensus, over de stappen die Sensus in de fabriek in Roosendaal zet om het doel van 45% reductie te behalen.
Energievraag indikken op een diksaplijn
Dubbel scoren met een warmtepomp binnen SCO2RE+
Cosun wil in 2030 de totale CO2-uitstoot binnen de organisatie met 45% gereduceerd hebben. SCO2RE+ is het overkoepelende programma binnen Cosun om deze ambitie te realiseren. Aviko Rixona heeft daarin zelf het doel gesteld om de emissie in 2030 te halveren ten opzichte van 2018. Elektrificatie en het reduceren van energiegebruik zijn binnen SCO2RE+ aangemerkt als de meest wenselijke en efficiënte manieren om CO2-uitstoot te verminderen. Warmtepompen kunnen hierbij op twee vlakken scoren, zo bewijst de nieuwe warmtepomp in de Aviko Rixona fabriek in Warffum.
Dubbel scoren met een warmtepomp binnen SCO2RE+
Organische oplossing voor chemische erfemissies
In onze artikelenserie voor Cosun Groeikracht komen boeren met bijzondere en verduurzamende initiatieven aan het woord. Vandaag: Het opvangen en organisch afbreken van afvalwater van de veldspuit, om erfemissies te reduceren.
Organische oplossing voor chemische erfemissies
Een zonnige prestatie op duurzaamheid
Aan de rand van Puttershoek, vlak aan de Oude Maas, ligt het Cosun Solar Park. Een 21 hectare grote zonneweide omgeven door een grondwal. Niet direct zichtbaar voor de omgeving, maar de impact is overduidelijk. De ruim 67.000 zonnepanelen leveren een hoeveelheid energie gelijk aan het verbruik van 8.200 huishoudens. Paul Hagens, terreinontwikkelaar bij Cosun Beet Company en projectleider van het Cosun Solar Park, vertelt hoe de ontwikkeling van het zonnepark tot stand is gekomen.
Een zonnige prestatie op duurzaamheid
Kristallisatieproces met de helft minder gas: V-RISE
Om écht beduidend minder CO2 uit te stoten, zijn drastische stappen nodig. De kern van je productieproces omgooien bijvoorbeeld.
Kristallisatieproces met de helft minder gas: V-RISE
Smoothiefles uit suikerbieten
Van kiem tot klant houden we rekening met mens en milieu. Uit onze gewassen kunnen we ingrediënten halen die chemische ingrediënten kunnen vervangen, bijvoorbeeld in cosmetica en home care producten. Ook maken we groene energie uit reststromen. Biobased grondstoffen helpen ons op weg naar een klimaatneutrale samenleving. Met wat wij doen, willen we een positieve impact hebben op het klimaat en de aarde.
Smoothiefles uit suikerbieten