Innovatieprogramma Re-Ge-NL krijgt ondersteuning van het Nationaal Groei Fonds

13 juli 2023
Het innovatieprogramma Re-Ge-NL is opgezet om de transitie naar een regeneratieve, rendabele en maatschappelijk gedragen landbouwsector tot stand te brengen. Het programmavoorstel Re-Ge-NL is ingediend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is ontwikkeld door Next Food Collective, Wageningen Universiteit & Research, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht in samenwerking met 54 partners uit het hele voedselsysteem, waaronder Cosun. Het kabinet heeft op vrijdag 30 juni 2023 bekendgemaakt 129 miljoen Euro, onder voorwaarden, te willen investeren vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) in het innovatieprogramma Re-Ge-NL.

Samen naar het nieuwe normaal

Het programma Re-Ge-NL is erop gericht om met de sector knelpunten in de transitie naar regeneratieve landbouw op te lossen. Door in de praktijk te laten zien dat de transitie haalbaar en aantrekkelijk is zorgt Re-Ge-NL voor een systeemomslag en transitieversnelling. Het praktisch doel van het programma is dat 1.000 Nederlandse boeren daadwerkelijk de transitie maken voor 2030 en dat ten minste 10.000 boeren en adviseurs kennis vergaren over regeneratieve landbouwpraktijken. De uiteindelijk beoogde uitkomst is dat landbouw met een positieve impact op natuur en klimaat het nieuwe normaal wordt.

Wouter-Jan Schouten, directeur Sustainable Food Systems bij Next Food Collective en regisseur van het voorstel: “met Re-Ge-NL gaan we een internationaal voorbeeld voor de transitie naar regeneratieve landbouw creëren. Dit kan doordat we met een uniek consortium van spelers uit het hele voedselsysteem samenwerken, waarbij het eigenaarschap voor de transitie bij boerencoöperaties en -netwerken ligt die allen willen werken aan een grote diversiteit van toekomstbestendige boeren bedrijfsmodellen en daarmee de status quo zo snel mogelijk willen doorbreken.”

Maarten van Dam, van regeneratieve boerderij Schevichoven en agrarisch projecten buro Farwin: “Wij zijn trots op onze regeneratieve permacultuur op Schevichoven, maar kunnen het niet alleen. Wij geloven dat ReGe-NL obstakels zal wegnemen en de transitie sterk zal versnellen: Gelijktijdig inzetten op alle knelpunten zoals afzet, kennisdeling en financiering is de enige manier om de urgentie het hoofd te bieden en regeneratieve landbouw de nieuwe norm te laten worden!”

Adviescommisie NGF: “Het voorstel Re-Ge-NL biedt een mogelijke oplossing voor de brede landbouw milieuproblematiek en tracht een versnelling van de transitie te bewerkstelligen. Voor de gemiddelde boer is de overstap naar een regeneratieve manier van werken soms onhaalbaar door gebrek aan kennis, economisch perspectief of werkende voorbeelden. Re-Ge-NL adresseert deze knelpunten door een integrale systeemaanpak en met bottom-up betrokkenheid van boeren. Zo zal worden aangetoond dat en hoe een transitie mogelijk is.”

Door deze investering uit het NGF maakt Nederland haar wereldwijde koploperspositie in Agri & Food toekomstbestendig. Tevens neemt het duurzaam verdienvermogen van Nederland toe door de vermindering van milieukosten met behoud van rendabele agrarische productie, werkgelegenheid en exporteerbare producten en diensten.

Meer informatie over de invulling van het Re-Ge-NL programma vind je hier.

Blijf op de hoogte via social media

Volg ons op Linkedin

Volg ons op Facebook

Volg ons op X

Media contact

Guido van Alphen
Guido van Alphen
Director Corporate Communications & Public Affairs
+31765303344