Klimaat

Een zonnige prestatie op duurzaamheid

Aan de rand van Puttershoek, vlak aan de Oude Maas, ligt het Cosun Solar Park. Een 21 hectare grote zonneweide omgeven door een grondwal. Niet direct zichtbaar voor de omgeving, maar de impact is overduidelijk. De ruim 67.000 zonnepanelen leveren een hoeveelheid energie gelijk aan het verbruik van 8.200 huishoudens. Paul Hagens, terreinontwikkelaar bij Cosun Beet Company en projectleider van het Cosun Solar Park, vertelt hoe de ontwikkeling van het zonnepark tot stand is gekomen.
12 oktober 2022

“Het idee voor het Solar Park is ontstaan als onderdeel van een veel groter bestemmingsplan,” begint Paul. Eind 2004 werd de voormalige suikerfabriek op het terrein van in totaal 110 hectare gesloten. In 2018 was het uiteindelijke bestemmingsplan rond en kon de ontwikkeling van het terrein in volle gang gezet worden. “De insteek van de herontwikkeling van het terrein was niet alleen om nieuwe economische activiteit te genereren, maar ook een duurzame toekomstbestendige invulling te geven aan het terrein. Zo zijn we gekomen tot de ontwikkeling van een zonneweide op een deel van het terrein.”

Onthulling

Op vrijdag 23 september werd het Solar Park officieel onthuld. Paul noemt het bewust een onthulling en geen opening omdat de zonnepanelen al sinds vorig jaar operationeel zijn. Door Covid-19 en de gevolgen daarvan is de opening destijds uitgesteld. De onthulling vond plaats in de vorm van een seminar met betrokkenen en bewoners uit de directe omgeving. Na het seminar kregen ook de overige bewoners van het dorp de gelegenheid om de zonneweide te bezoeken. Hoewel betrokkenen uit de omgeving wel wisten dat er ergens een zonneweide lag, konden zij deze nu voor het eerst goed overzien vanaf het boven de grondwal gelegen uitkijkplatform. “Dat is ook precies wat we wilden, een zonneweide die het stroomverbruik van onze fabrieken kan compenseren*, zonder last voor de omgeving,” aldus Paul.

Twee delen

Het park is opgedeeld in twee delen. Eén deel van netto 7 hectare is in bezit gehouden door Cosun Beet Company en levert stroom direct aan de naastgelegen specialiteitenfabriek. Het andere deel van het park, zo’n 10 hectare, wordt geëxploiteerd door Klimaatfonds Nederland en levert stroom direct aan het net. Klimaatfonds pacht de grond van Cosun Beet Company, maar is eigenaar van de panelen. Deze samenwerking is tot stand gekomen via KiesZon, dat de weides heeft gebouwd. KiesZon ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert grootschalige zonnestroomprojecten zoals deze, met het doel om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Met de groene stroom die dankzij het project in Puttershoek wordt opgewekt wordt jaarlijks 14 miljoen kilo CO2 bespaard.

Maatschappelijk valide

Het Cosun Beet Company gedeelte van het park genereert op jaarbasis genoeg elektriciteit om zowel de naastgelegen specialiteitenfabriek als de specialiteitenfabriek in Roosendaal van stroom te voorzien. Niet alle stroom die door de panelen wordt opgewekt kan echter direct door de specialiteitenfabriek worden benut. De zonnepanelen genereren overdag in pieken en dalen stroom, afhankelijk van de sterkte van de zon, terwijl de vraag van de fabriek constanter is. Daarnaast draait de fabriek ook ’s nachts door wanneer de panelen geen stroom opleveren. Een deel van de producten uit de specialiteitenfabriek wordt daarom dus met groene stroom geproduceerd. De overige stroom gaat direct het net op, onder andere naar de andere specialiteitenfabriek in Roosendaal. De gelijktijdigheid – de mate waarin opgewekte stroom direct kan worden benut – van het Cosun zonnepark ligt daarmee tussen de 35 en 40%. In de toekomst, wanneer opslagtechnologieën zoals batterijen verder ontwikkeld zijn, kan de gelijktijdigheid toenemen. Voor nu ziet Paul het in ieder geval niet als een gemiste kans: “We moeten ergens beginnen, en dat hebben we nu gedaan met de eerste grote zonneweide in de Hoeksche Waard. Of je duurzame energie nu allemaal zelf gebruikt of direct aan het net levert, maatschappelijk is het even valide. Je levert als bedrijf een prestatie op duurzaamheid.” Dat er binnen de energietransitie nog het nodige aan optimalisatie moet gebeuren is voor Paul duidelijk: “We hebben als producenten en consumenten van energie nog veel stappen te zetten.”

Toekomstplannen

Als het aan Paul ligt is het Cosun Solar Park niet zijn laatste project rondom duurzame energie op of nabij de terreinen van Cosun. “Voor Cosun is het belangrijk om de op eigen locaties naar mogelijkheden te kijken om duurzame energie op te wekken.” Windturbines in combinatie met een zonneweide zouden daarbij een kans zijn om de gelijktijdigheid van groene energie – de mogelijkheid om energie direct bij het opwekken te benutten – te vergroten en een locatie nog energieonafhankelijker te maken. Ook batterijen, voor de opslag van zonne-energie tijdens piekmomenten, kunnen hieraan bijdragen. “Iedere redelijke kans om te verduurzamen moeten we pakken, en daarbij moeten we lokale kansen zoveel mogelijk benutten en direct aansluiten op onze eigen activiteiten en elektrische aansluitingen.”

Gelijktijdigheid

De 7 hectare aan zonneweide van Cosun Beet Company produceert ongeveer 9000MWh per jaar. De specialiteitenfabriek verbruikt zo’n 6000MWh, waardoor er boekhoudkundig 3000MWh overblijft en de fabriek boekhoudkundig energieneutraal draait*. In praktijk kunnen zonnepanelen echter nooit precies voldoen aan energiebehoefte van een dergelijke fabriek. De fabriek draait 24 uur per dag en heeft een redelijk constante energiebehoefte (behalve in het weekend), aan de andere kant leveren zonnepanelen in pieken en dalen. In de huidige situatie is de gelijktijdigheid – het gebruik van de energie in de fabriek op het moment dat het wordt geproduceerd op de zonneweide – 35 tot 40%. Een deel wordt dus direct door de fabriek verbruikt, en de rest gaat via de e-aansluiting van de fabriek het net op. In de toekomst, als er rendabele opties zijn om energie langdurig op te slaan, kan deze gelijktijdigheid stijgen. Lokaal groene stroom opwekken en direct gebruiken heeft het bijkomende voordeel dat je in de meeste gevallen het regionale energienet minder hoeft te belasten, als er zoals in Puttershoek andere gebruikers in de buurt zijn.

Paul Hagens
Voor Cosun is het belangrijk om ook op eigen locaties naar mogelijkheden te kijken om duurzame energie op te wekken. Iedere redelijke kans om te verduurzamen moeten we pakken, en daarbij moeten we lokale kansen niet laten liggen.”
Paul Hagens
Projectleider Cosun Solar Park

Blijf op de hoogte via social media

Volg ons op Linkedin

Volg ons op Facebook

Volg ons op X