Gezonde leefstijl

Kennis over de plantaardige voeding van morgen

Gezond en duurzaam eten is voor veel mensen een belangrijk thema. De rol van plantaardige voeding en plantaardig eiwitten wordt daarin steeds groter. Maar welk effect heeft dit op je gezondheid? En hoe passen plantaardige producten precies in een duurzaam voedingspatroon?
26 september 2022

Het nieuwe Cosun Nutrition Center verricht onderzoek en verzamelt wetenschappelijke informatie over plantaardige voeding in relatie tot gezondheid en duurzaamheid. Deze kennis delen zij intern met collega’s binnen Cosun en extern met onder andere gezondheidsprofessionals, wetenschappers en (vak)media. Daarnaast gaat het Cosun Nutrition Center actief de dialoog aan rondom maatschappelijke thema’s.

Verantwoordelijkheid om te informeren

Andries Olie is Senior Manager Nutrition, Health & Sustainability en woordvoerder bij het Cosun Nutrition Center. Andries: “Cosun is groot in suiker en friet. Lekkere producten die kunnen passen binnen een gezond voedingspatroon en waar mensen van genieten, maar die in overmaat ook kunnen bijdragen aan overgewicht. Als bedrijf heb je hier een verantwoordelijkheid richting de maatschappij. Je moet transparant zijn over de voedingskundige aspecten van deze producten, zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken.” Het Cosun Nutrition Center is in juli 2022 doorgestart vanuit het voormalig Kenniscentrum suiker & voeding en vormt een voedingswetenschappelijk kenniscentrum dat haar communicatie baseert op de wetenschappelijke consensus. De belangrijkste wijziging is de focus op het volledige scala aan voedingsmiddelen en -ingrediënten die Cosun produceert uit haar gewassen. Naast gezondheid zal er voortaan ook aandacht zijn voor het thema duurzaamheid binnen het voedingspatroon.

De plant volledig verwaarden

Het productportfolio van Cosun gaat verder dan suiker en friet, en zo vindt er binnen het Cosun Nutrition Center ook een portfolioshift plaats: “Vanuit de Cosun strategie, Unlock 25, willen we de plant optimaal benutten. Wat ik heel mooi vind is dat we als Cosun meer gaat inzetten op gezondheidsbevorderende en groene alternatieven. Denk aan de voedingsvezels die Sensus produceert en de productie en ontwikkeling van plantaardig eiwit, zoals fava-eiwitisolaat uit veldbonen, vanuit Cosun Protein. Een ander mooi voorbeeld is de door Aviko Rixona ontwikkelde Potato Cheezz: Een plantaardig alternatief voor gewone kaas dat aanzienlijk minder calorieën levert en geen zout en cholesterol bevat.” Met plantaardige producten draagt Cosun bij aan een duurzamer voedingspatroon: “Gemiddeld genomen is voor het produceren van 1 gram dierlijk eiwit 6 gram plantaardig eiwit nodig. Je kunt je dan voorstellen dat het veel efficiënter is om plantaardige eiwitten direct te consumeren.” Diverse organisaties, zoals de Gezondheidsraad, het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, adviseren om meer plantaardig en minder dierlijk te eten. “De verhouding tussen dierlijk en plantaardig eiwit in ons voedingspatroon zou moeten omdraaien van 60% dierlijk en 40% plantaardig naar 40% dierlijk en 60% plantaardig. De zogenaamde eiwittransitie, waar Cosun goed op inspeelt.”, legt Andries uit.

Kansen voor productsamenstelling

Een verschuiving naar meer plantaardige voeding is goed voor het milieu en heeft over het algemeen ook gunstige gevolgen voor de gezondheid. Dit hangt wel af van welke plantaardige producten je eet en in welke mate. Andries: “In onze communicatie naar gezondheidsprofessionals en binnen Cosun willen we dat ook terug laten komen. Waar verschillen nu bepaalde plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen op het gebied van voedingswaarde? En hoe past dat dan in een duurzaam voedingspatroon?” Nieuwe toepassingen van plantaardige voeding bieden bovendien ook kansen voor gezondere productsamenstelling. Andries legt uit dat voedingsvezels een groeigebied is binnen Cosun. “Veel mensen eten minder vezels dan is aanbevolen[1]. Door inuline, de vezels die Sensus produceert uit cichoreiwortels, toe te voegen aan producten neemt niet alleen het vezelgehalte toe, maar neemt bovendien het aantal calorieën af.”

Objectieve keuzes

De communicatie baseert het Cosun Nutrition Center op wetenschappelijke feiten. Deze komen voort uit zowel onafhankelijke Richtlijnen als onderzoeken waar het centrum bij betrokken is. De informatie wordt gevalideerd door een Wetenschappelijke Raad. Deze bestaat uit hoogleraren met deskundigheid op het gebied van voeding, gezondheid, duurzaamheid en communicatie. “Onze Wetenschappelijke Raad toetst onze communicatie en brengt advies uit over onderzoeken waar wij aan kunnen participeren.” De onderzoeken die het Cosun Nutrition Center mede financiert worden uitgevoerd in samenwerking met universiteiten of onderzoeksgroepen. “Ongeacht wat eruit komt, alles wordt gepubliceerd.” Die transparantie vindt Andries vanzelfsprekend. “Dat is een belangrijke kernwaarde voor goed onderzoek.”

Gewaardeerde partner

Het Cosun Nutrition Center streeft ernaar om de plek te zijn waar gezondheidsprofessionals terecht kunnen voor wetenschappelijke informatie rondom plantaardige voeding. De eerste stappen worden nu gezet door de website te bouwen en te vullen met informatie. De volgende stap is om de kennis verder uit te dragen en de dialoog aan te gaan. Op congressen, door rondetafelgesprekken, via nieuwsbrieven of door middel van webinars. Ook intern wordt de informatie uitgedragen, bijvoorbeeld door presentaties te verzorgen. Andries: “Het uiteindelijke doel is om naast een bron van informatie ook een betrouwbare en gewaardeerde partner te zijn op het gebied van maatschappelijke discussies en thema’s zoals de eiwittransitie, suikertaks en de Nutri-Score.” Door kennis over plantaardige voeding te blijven ontwikkelen draagt het Cosun Nutrition Center vanuit een wetenschappelijk oogpunt bij aan de missie van Cosun: Plantaardige oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen en transities.

[1] (Bronnen: richtlijn voor de vezelconsumptie | Advies | Gezondheidsraad, Inname vezel | Voedselconsumptiepeiling (wateetnederland.nl).

Andries Olie
Prachtig dat we als Cosun vanuit de Unlock 25 strategie meer inzetten op gezondheidsbevorderende en groene alternatieven”
Andries Olie
Senior Manager Nutrition, Health & Sustainability en woordvoerder, Cosun Nutrition Center

Blijf op de hoogte via social media

Volg ons op Linkedin

Volg ons op Facebook

Volg ons op X